Intresserade deltagare lyssnade till föredrag och information från den nyvalde ordföranden.

Seglarklubben LL fick sin första kvinnliga ordförande

2021-11-28 På lördag eftermiddag hade seglarklubben LL sitt årsmöte. För första gången sedan 1927 valde mötet en kvinnlig ordförande, Catarina Bergman från Lysekil.

Senare på kvällen hölls en fest i LSSG´s klubbhus och där medverkade Henrik Harnevie med att i ord och bild berätta om den omfattande konservindustrin i Lysekil.
De flesta i Lysekil känner till det nuvarande segelsällskapet LSSG, som bildades 1991, då Lysekils Segelsällskap (1905) och Segelsällskapet Gullmar (1926) gick samman.
Men seglarklubben LL är okänd för de flesta.
”Klubben bildades på initiativ av herrar Gordon Wikström, John Möller, Alfred Bovik och Gustav Bundsen. Klubbens namn fastställde redan vid första sammanträdet den 9 mars 1927.”
I stadgarna kan man läsa att klubben skall ha till uppgift att höja seglarintresset på västkusten och skapa kontakter mellan seglare och vara ett stöd för Lysekils Segelsällskap.
Under årens lopp har ett flertal regattor ordnats tillsammans med LSS. Bidrag i form av priser, vindmätare, startur och ekonomiskt stöd till LSS’ representanter vid seglingar på andra orter har utgått.
1991 reviderades stadgarna till att omfatta det nya, sammanslagna sällskapet LSSG och man kan, för att använda fotbollsspråk, säga att seglarklubben LL sedan dess är supporterklubb till LSSG.

Framgångsrik seglarskola
Under åren har det ekonomiska stödet från LL varit betydande och de senaste åren har detta tagit sig uttryck i en framgångsrik, mycket populär seglarskola.
Catarina Bergman framhöll med stolthet LL:s betydelse för seglarskolan och hoppades att framtiden även skall ge möjlighet till inköp av några nya C55 båtar, som skall användas i verksamheten.
Som ledare för seglarskolan har Ida Gabrielsson blivit omåttligt populär. Hon kommer senare i år att få mottaga utmärkelsen Årets Seglarskoleinstruktör av Seglarförbundet.
Catarina Bergman gladdes åt seglarskolans resultat: 120 nya seglare, fantastiskt.
Mer om detta i senare LP.

Lysekils Konservhistoria
Under kvällen berättade Henrik Harnevie i ord och bild om de många konservindustrierna som funnits i kommunen.
Det var i slutet av 1800 talet, och speciellt 1876, som verksamheten expanderade. Tre bolag från Lysekil medverkade i en utställning i Philadelphia, vilket blev ett genombrott.
Under åren har det funnits runt 100 konservindustrier i kommunen. I dagsläget finns bara en kvar. Det är Marenors fabrik i Dalskogen med 175 anställda.

Styrelse Seglarklubben LL
Ordförande Catarina Bergman
Vice ordförande Per Graue
Sekreterare Per Möllborg
Kassör Owe Fransson
Klubbmästare Ingela Berntson
Vice klubbmästare Irene Larsson
Ledamot Anders Brunström

Gert-Ove Forsberg

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv