Lysekil och Munkedal får pengar till Skapande skola

Idag 18:30+ Lysekil och Munkedal är två av kommunerna i Västra Götaland som får pengar när Kulturrådet fördelar drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. Tack vare regeringens förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev mot tidigare år.

SD-motion om egenavgifter för tolkar avslogs

Idag 16:30+ I en motion föreslår Christoffer Zakariasson och Daniel Arvidsson (SD) att tolkkostnader för nyanlända ska vara egenavgifter efter två års boende i Sverige. Nu har Lysekils kommunfullmäktige avslagit motionen med bred majoritet.

Kommunen vill stänga en vårdavdelning på SÄBO

Totalt ska 3,2 miljoner sparas i socialnämnden

Idag 14:27+ Socialnämnden har tagit beslut om att stänga en vårdavdelning med åtta platser inom särskilt boende (SÄBO) i Lysekils kommun. Totalt finns 20 tomma platser och besparingen förväntas bli 1,3 miljoner.
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Britt-Marie Kjellgren (KP) har reserverat sig skriftligt mot beslutet.
Idag 13:51+
Lysekils Sommargata innebär att en del av Kungsgatan förvandlas till en gå- och aktivitetsgata.
Det gäller sträckan från The Old House Inn/Rosviksgatan till Korsgatan som stängs av för all biltrafik. Syftet är att för att skapa en härlig miljö att vistas på för både boende och besökare.
Idag 09:13+
Sedan några år tillbaka arbetar Havets Hus med ett bevarandeprojekt för knaggrockor tillsammans med Världsnaturfonden, WWF. Som ett led i detta har tre honor och tre hanar hämtats från Kosterområdet tidigt under 2020. Dessa har man som avelsdjur och de har redan fått ungar.
40 ungar av Havets Hus knaggrockor klarade första känsliga tiden.
Igår 13:10
Närhälsan i Lysekil styr om sin vaccinering av dos 1 till Dingle. På Capio Läkarhus i Lysekil kommer de att köra några dos 1 för 55 plus, samtidigt som de fortsätter med dos 2.
I fredags hade Smittskydd Västra Götaland kallat till möte med smittskyddsläkare, primärvården, skolpersonal och chefer från olika förvaltningarna inom Lysekils kommun. Mötet var med anledning av det ökade smittläget i Lysekil och för att medvetandegöra läget i regionen och kommunen. Mötet mynnade inte ut i några särskilda åtgärder.
Igår 09:06+
Den 11 maj är det Nämndemännens Dag. Nämndemän har funnits i 800 år, redan före Gustav Wasa och innan Sverige var ett rike med dagens mått mätt. I dag finns det nästan 10.000 nämndemän i Sverige, att jämföra med nästan 2.000 juristdomare.
måndag+
Många ser Skaftö Ridklubb som ett andra hem och så har det varit i 40 år.
Här sjuder det av verksamhet sju dagar i veckan och givetvis med hästar som den gemensamma nämnaren som både förenar och fostrar. Som hästtjej eller hästkille ser man inga problem, bara möjligheter.
Nyhetsarkiv