Vattenloppet i ny tappning

lördag Lysekils Soroptimistklubb arrangerar för tolfte gången Vattenloppet. I år erbjuds möjligheter som ligger i linje med restriktionerna under pågående pandemi. Nu kan alla delta oavsett var man finns i landet. Loppet kan genomföras under hela vecka 20 mellan den 17-23 maj. Den vackra banan längs Lysekils vattenlinje får i år sällskap av 5-kilometers sträckningar som deltagare runt om i landet själva väljer att gå, löpa eller springa.
fredag+
Håkan Kindstedt (L), har i en motion föreslagit att ge kommunledningen i uppdrag att genomföra en nulägesanalys för att ge en tydlig bild av verksamheternas styrkor, möjligheter, svagheter och hot.
fredag+
Att skapa säkrare cykelvägar på Sotenäset har diskuterats under många år. Nu ser det ut att finnas konkreta planer på en förbättring.
Kommunstyrelsen har beslutat att ge ”Lobbygruppen för väg 171” i uppdrag att starta ”Projekt cykelled i Sotenäs kommun”. Samtidigt föreslås två miljoner kronor att avsättas i investeringsbudget 2022.
torsdag+
På torsdagen avtäcktes minnemärket efter Scandinavian Star-katastrofen vid en finstämd ceremoni utanför Fiskhallen i Södra hamnen.
Minnesmärket är en vacker glastriangel, som har form­en av en fartygsför och står placerad på ett stenfundament.
Bakom den estetiska utformningen av minnesmärket står lysekilsborna Greger Pihl och Ulf Sandberg.
torsdag+
Om den allmänna smitt-spridningen av coronaviruset skulle fortsätta i sommar så kan kommunstyrelsen i Sotenäs besluta att stänga av hela eller delar av Smögenbryggan. Detta för att inte oacceptabel trängsel skulle uppstå.
Vid senaste sammanträdet i kommunfullmäktige togs beslutet att kommun-styrelsen får delegation att bestämma i denna fråga.
onsdag+
Lysekil och Munkedal är två av kommunerna i Västra Götaland som får pengar när Kulturrådet fördelar drygt 196 miljoner kronor för kulturinsatser i landets grundskolor för nästa läsår. Tack vare regeringens förstärkning på 25 miljoner kronor för 2021 innebär det en ökning per elev mot tidigare år.
onsdag+
I en motion föreslår Christoffer Zakariasson och Daniel Arvidsson (SD) att tolkkostnader för nyanlända ska vara egenavgifter efter två års boende i Sverige. Nu har Lysekils kommunfullmäktige avslagit motionen med bred majoritet.
onsdag+
Socialnämnden har tagit beslut om att stänga en vårdavdelning med åtta platser inom särskilt boende (SÄBO) i Lysekils kommun. Totalt finns 20 tomma platser och besparingen förväntas bli 1,3 miljoner.
Ann-Charlotte Strömwall (L) och Britt-Marie Kjellgren (KP) har reserverat sig skriftligt mot beslutet.
onsdag+
Lysekils Sommargata innebär att en del av Kungsgatan förvandlas till en gå- och aktivitetsgata.
Det gäller sträckan från The Old House Inn/Rosviksgatan till Korsgatan som stängs av för all biltrafik. Syftet är att för att skapa en härlig miljö att vistas på för både boende och besökare.
Nyhetsarkiv