Så går det till på Smögens fiskauktion

Breddar sitt sortiment med insjöfisk och moderniserar med mobilapp

2014-10-24 Smögens fiskauktion 08.00. Det är dags för internetauktion. Leveranserna med fisk och skaldjur har inkommit under kvällen natten och på morgonen. Nu ska allt bort.
En nyhet är att köparna kan vara med och handla genom en mobilapplikation, den möjligheten är bara några veckor gammal. En annan nyhet är mälarfångad fisk, som ska göra fiskauktionen mer attraktiv även på den internationella marknaden.

I direkt anslutning till kajen ligger fiskauktionen på Smögen. Här får yrkesfiskarna hjälp av auktionens personal med lossning av dagens fångst. Sedan blir yrkesfiskarna försörjda med is, lådor och salt om det behövs.
På fiskauktionen sorteras och klassificeras fisken och skaldjur­en.
Alla varor är nu inlagda i systemet, så handlarna kan se vad auktionen har att erbjuda och få en uppfattning av varornas kvalité. Kunderna är från Malmö till Norrtälje och från öst till väst.

Ständig utveckling

Det sker en ständig utveckling av Smögens fiskauktion och nyligen, bara för några veckor sedan, har fiskauktion­en blivit förrättare av insjöfisk från Mälaren.
– Vi har också en del danska, belgiska, holländska köpare och så hoppas vi på italien­ska, franska, och eventuellt spanska med anledning av att vi börjat sälja mälarfångad fisk på auktionen. Genom att vi breddar vårt utbud blir vi mer attraktiva och kan nå en större marknad, berättar Joakim Jansson, VD på Smögens Fiskauktion.

Över på några sekunder

Prick klockan 08.00 varje vardag sitter alla uppkopplade mot auktionssidan. Auktions­förrättaren startar auktionsklockan och budgivningen börjar. Varje budgivning är över på några sekunder. Med bara en tangenttryckning är varan upphandlad. Även här har auktionen moderniserats med en mobil applikation.
– Det ska vara lätt att handla fisk och här kan du köpa varorna direkt från mobiltelefonen, förklarar Joakim.
På torsdagar har de en extra auktion klockan 16.00, för att nå storstädernas helgbehov från Smögen. 2004 slutade man grimasera, räcka ut tungan och dra sig i örsnibben.
Då blev Smögen en del av nätet. Det gjordes stora investeringar och resultatet är gott, både volym och köpare har ökat.
Göteborgs fiskauktion är den enda auktionen i Sverige som fortfarande använder sig av dessa gamla seder med grimaser och gest­er.

Sälja stora volymer

– Tanken med nätauktion är att det ska gå fort, det ska vara effektivt. Vi ska kunna sälja stora volymer på en kort tid för att spara tid hos våra köpare.
– Därmed har vi kunnat behålla det kustnära fisket och haft en hygglig utveckling sedan dess. Fördelen är att vi når samtliga Sveriges kunder inom färskfiskbranschen. Vi kan gå internationellt, och vi tittar på Europa i dagsläget.
– De flesta köparna har inte någon möjlighet att se produkter­na och måste lita på fisk­auktionens personal till ett hundra procent.
– De ger oss ett stort förtroende och har hög tillit till våra bedömningar, säger Joakim.
Alternativet de hade 2004 var att lägga ner auktionen på Smögen eller få fler kunder. Det hade med all säkerhet även påverkat och kanske varit förödande för yrkesfiskare och lokala grossister.
– En annan del som har stärkt Smögens fiskauktion är samarbetet med Strömstads fiskauktion. Allt som kommer in till Strömstad läggs in i systemet och auktioneras ut från Smögen.

Publicerad:
Gabriel Berndtssongabriel@lysekilsposten.se0523-667085
Nyhetsarkiv