Nya regler för uppvaktning och avtackning i Lysekil

2016-03-16 Kommunstyrelseförvaltningen i Lysekil har gjort en översyn av kommunens regler för uppvaktning och avtackning. Syftet har varit att skapa enhetliga regler i kommunen samt att anpassa värdet på gåvorna till vad som är vanligt i andra kommuner. Värdet kopplas till gällande prisbasbelopp.

Nuvarande regler för hur anställda ska uppvakas i kommunen 25 år eller mer antogs i fullmäktige för drygt 15 år sedan och reviderades för tio år sedan.

Syftet med kommunstyrelseförvaltningens översyn av kommunens regler för uppvaktning och avtackning har varit att skapa enhetliga regler för när uppvaktning ska ske, värde av gåva, vilka gåvor som kan väljas med mera. Dessutom ges förslag på vad som ska gälla om dödsfall inträffar under pågående.

– Genom förslaget till nya regler skapas en enhetlighet i kommunen när det gäller uppvaktning och avtackning, vilket även underlättar för ansvariga chefer, framhåller Leif Schöndell, kommunchef, och Maria Hemlin, tf personalchef, som genomfört översynen.

Förslaget innebär en höjning av värdet av den minnesgåva som erhålls efter 25 års anställning. Medarbetare som varit anställd med en sysselsättningsgrad av minst…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv