I Lysekil träffade Företagarnas nye vd Benjamin Dousa styrelsen i Företagarna och diskuterade lokala förutsättningar. Benjamin passade på att ta med sig sin familj på studiebesöken.

Företagarnas nya vd besökte Lysekil

2024-05-05 För en kort tid sedan tillträdde Benjamin Dousa som ny vd för Företagarna, en organisation som företräder 60 000 företagare nationellt. Under året ska han besöka föreningar och medlemmar ute i landet och i onsdags blev det dags för Lysekil.

I Lysekil finns det 1 260 företag varav 99,4 procent är små företag med färre än 50 anställda. Dessa företag genererar nästan 3 000 arbetstillfällen vilket ger kommunen nästan 200 miljoner kronor i skatteintäkter. Det är i första hand småföretagen som Företagarna representerar.

Lyfte tre områden
Benjamin Dousa lyfte tre områden som prioriterade under den närmsta tiden för honom:
1. Göra det billigare att anställa. Sverige har bland de högsta kostnaderna för att anställa vilket hämmar tillväxt.
2. Göra det enklare att vara företagare. Alldeles för många regler och lagar övertolkas och skapar onödiga hinder.
3. Göra det tryggare för landets företagare. Varannan företagare är utsatt för upprepad brottslighet vilket leder till onödiga kostnader, minskad tillväxt och risk för oengagemang och framför allt personligt lidande.

Exempel på regelkrångel
Ett exempel på regelkrångel som Dousa tog upp handlade om ett par företagare som ville bygga en golfbana på sin mark. Efter några år med golfbanan började kommunen växa i deras riktning och man ville stycka av en del av banan för att bygga bostäder, något som alla partier och kommunen var positiva till. Trots en total enighet fick företagaren ett negativt besked – för att de anlagda dammarna i golfbanan inte fick tas bort på grund av strandskyddet.

150 medlemmar i Lysekil
I Lysekil träffade Dousa styrelsen i Företagarna och diskuterade lokala förutsättningar.
– Med närmare 150 företagare anslutna till vår lokala förening, Företagarna Lysekil ser vi att engagemanget för ett rikt företagsklimat ökar. Vi blickar framåt och använder möjligheterna som bjuds att vara med och påverka det lokala samarbetet mellan företagare och Lysekils kommun, säger Heléne Lycke, ordförande i Företagarna i Lysekil.
Innan besöket i Lysekil hade Dousa besökt Skövde, Vårgårda, Borås och Sotenäs, efteråt åkte de vidare till Stenungsund och Göteborg.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv