Fler sålda hotellrum under april

2024-05-18 Under de fyra första veckorna i april ökade antalet sålda hotellrum i Sverige med 4 procent i jämförelse med samma period 2023. Ökningen beror på en kalendereffekt där påsken inföll betydligt tidigare i år än förra året.

– Under de fyra första veckorna i april ökade antalet sålda hotellrum i Sverige med 4 procent i jämförelse med april 2023. Men bakom siffrorna finns en kalendereffekt. Större delen av påsken inföll under mars i jämförelse med förra året då den inföll under april vilket påverkade utfallet i mars negativt och april positivt, säger Thomas Jakobsson, chefsekonom på Visita.
Hittills i år har efterfrågan på hotellrum enligt preliminära siffror minskat med knappt 1 procent, vilket givet konjunkturläget är en överraskande låg nedgång.
– Hittills i år har hotellmarknaden hållit emot överraskande bra med tanke på lågkonjunktur och höga räntor. En svag krona i kombination med signaler om räntesänkningar gör att vi räknar med en något starkare efterfrågan på hotellrum i sommar. Men fortfarande är både hushåll och företag pressade av höga kostnadsnivåer och det kommer att dröja innan räntesänkningar får reell ekonomisk effekt, avslutar Thomas Jakobsson.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv