På lördagen högtidlighölls Kvarnens dag i Bleckebacken. Tyvärr var vädret inte det bästa.

Vikarvet visade Marias kvarn

2021-09-14 Föregående lördag den 4 september högtidlighölls Vikarvets dag genom öppet hus på muséet, Frifararen och kringliggande stugor. Vikarvets fornminnessällskap, följde nu i lördags den 11 september upp med Kvarnens dag. Marias kvarn i Bleckebacken höll öppet mellan 12-15 för intresserade besökare.

Ingemar Skarstedt från Vikarvet kunde emellertid konstatera att vädrets makter inte var speciellt inbjudande med moln och ymnigt regn, men några intresserade trotsade ändå det tråkiga höstvädret och lyssnade till Ingemar Skarstedts fängslande framställning.
Det har cirkulerat många bud kring hur gammal kvarnen på Blekebacken egentligen är.
Ett bud har varit cirka 1830, ett annat 1864, men nu verkar man ha fastnat vid året 1843.
Ägaren var då skepparen Jacob Hedberg och kvarnen fick namnet Marias kvarn, efter Hedbergs hustru. Kvarnen drivs med hjälp av några arbetskarlar. Vid Jacob Hedbergs bortgång 1881 blir det änkan Maria som övertar ägandet av kvarnen.
Den siste ägaren till kvarnen blir Johan Alfred Johansson, som driver kvarnen från 1887 till sin död 1918, varefter Fornminnessällskapet Vikarvet köper kvarnen för 400 kronor och genomför under åren därefter fram till 2001, ett antal renoveringar med hjälp av medel från Thordénstiftelsen och Lysekils kommun.
2018 vidtog Vikarvet en mycket omfattande renovering av Frifararen nere vid muséet.

Något måste göras
Efter detta uppstod en idé om att även göra något åt kvarnen. En diskussion i den riktningen uppstod, inte minst på facebook, men Vikarvet var också väl medvetna om att någonting måste göras. Arbetet inleddes 2019. Ett företag skänkte byggnadsställningar, vilket gjorde att arbetet kunde börja så smått. Ett antal företagare bidrog med bland annat fönster och fönsterglas, virke, samt färg. Dessutom erhöll man privata bidrag. Många intresserade lade ned ett omfattande arbete med kvarnen, men Ingemar Skarstedt vill speciellt framhålla det arbete, som lades ned av Arne Jonsson och Anders Östensson. När allt arbete var klart återstod cirka 7000 kronor, vilka fonderades för framtida underhåll. Marias kvarn eller Hedbergs kvarn återinvigdes 21 september 2019.

Kan bli tradition
Vid Kvarnens dag i lördags kunde man, med tillfredställelse, konstatera att en hel del arbeten utförts, inte minst hade man bytt bromsstång. En del ytterligare arbeten återstår dock, bland annat behöver tröskeln åtgärdas.
Nu diskuteras huruvida Vikarvets dag ska bli en tradition och nu kan även frågan tas upp om också Kvarnens dag ska bli årligen återkommande. Ingemar Skarstedt hade även tankegångar kring att utveckla dagen. Det skulle kunna vara genom att arrangörerna även sålde mjöl.
Bernt Ortner

 

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv