”Nuvarande station på Rosvikstorg motsvarar inte verksamhetens krav på funktionalitet och arbetsmiljö”, skriver kommunchef Leif Schöndell i ett beslutsunderlag gällande en eventuell flytt av ambulansstationen. Från VG-regionen kommer dock uppgifter om att nuvarande lokaler visst uppfyller de arbetsmiljömässiga kraven.

”Vi måste ta fram en ny vision och våga satsa på Lysekils starka sidor”

Nye kommunchefen Leif Schöndell talade inför fullmäktige

2015-09-25 Lysekils nye kommunchef vill ta fram en ny vision som sträcker sig till 2030.
Även översiktsplanen ska ses över och involveras i visionsarbetet.
– Vi måste ut och prata med våra invånare, föreningar och företag och få fram ett brett och bra underlag. Sedan måste vi prioritera och våga satsa på Lysekils starka sidor och visa upp det för omvärlden, säger Leif Schöndell.

När kommunfullmäktige hade sitt möte i Brastads Folkets hus på torsdagskvällen var Lysekils nye kommunchef på plats. Han fick en egen punkt på dagordningen och möjlighet att presentera sig själv, sitt arbete och sina egna visioner.
– Lysekil är en fantastiskt vacker kommun. Vi har en väldigt fin miljö i de olika kommundelarna som invånarna borde vara väldigt stolta över.

Vi måste prata positivt om Lysekil”

– Tyvärr har jag märkt att man inte alltid pratar så positivt om sin egen kommun. Man pratar inte alltid med varandra och väl om varandra, utan hellre om varandra. Detta är något som vi måste jobba på att förändra. Tillsammans måste vi skapa en positiv bild av kommunen, menade Leif Schöndell.
Hans första tid i Lysekils stadshus har handlat om att lägga grunden för en ny och stabil tjänstemannaorganisation, som politiken kan luta sig emot.
– Vi har en ny utbildningschef på väg in, liksom ny socialchef och ny ekonomichef.  De som jobbar med rekrytering vet att detta tar tid, så under mina första åtta veckor har detta tagit det mesta av min tid.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

 

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv