”Vi har även pratat med (FP)”

(SD) har fört samtal med alla partier i Lysekils kommun utom (V) och (K)

2014-10-22 Listan över (SD):s politiska samtalspartners i Lysekil kompletteras nu även med (FP).
Men något formellt möte eller konkret samarbete har det inte varit frågan om, enligt Christoffer Zakariasson (SD):s talesperson och Folkpartiets toppnamn Ann-Charlotte Strömwall med 35 års erfarenhet från fullmäktige bakom sig.
Listan över (SD):s politiska samtalspartners i Lysekil kompletteras nu även med (FP) och dessutom har redaktionen bildbevis, men något samarbete av något slag är inte aktuellt, då (FP) tagit tydligt avstånd från (SD) både lokalt och nationellt. Från vänster ses Yngve Larsson och Ann-Charlotte Strömwall för folkpartiet samt Christoffer Zakariasson och Heikki Klaavuniemi för Sverigedemokraterna i Bohuslän. Bilden togs vid politikerträffen på Villa Bro den 30 augusti.

Listan över (SD):s politiska samtalspartners i Lysekil kompletteras nu även med (FP) och dessutom har redaktionen bildbevis, men något samarbete av något slag är inte aktuellt, då (FP) tagit tydligt avstånd från (SD) både lokalt och nationellt. Från vänster ses Yngve Larsson och Ann-Charlotte Strömwall för folkpartiet samt Christoffer Zakariasson och Heikki Klaavuniemi för Sverigedemokraterna i Bohuslän. Bilden togs vid politikerträffen på Villa Bro den 30 augusti.

– Jag har alltid skiljt på sak och person, både i mitt privatliv och som förtroendevald politiker. (FP) har tydligt tagit avstånd från samarbete med (SD) både lokalt och nationellt, men jag tycker att (SD):s representanter var trevliga att prata med, jag minns att jag bjöd en av dem på alvedon, säger folkpartiets toppnamn Ann-Charlotte Strömwall (FP).
Tipsen strömmar in
Efter måndagens artikel i LP om att SD haft samtal med fem politiska partier har redaktionen fått många tips om maktspelet som pågår bakom kulisserna i Lysekils kommun. Flera av tipsen har handlat om att även (FP) haft kontakt med (SD).
– Det stämmer, jag glömde berätta att vi även har pratat med (FP), det är så många olika partier i Lysekil, bekräftar (SD):s talesperson, Christoffer Zakariasson.
Detta innebär att av Lysekils tio olika politiska partier är det bara (V) och (KP) som ännu inte har pratat med (SD).
God personlig kontakt
Enligt Zakariasson fick han och nyblivne regionrådet Heikki Klaavuniemi en mycket god personlig kontakt med Ann-Charlotte Strömwall (FP) vid politikerkvällen på Villa Bro den 30 augusti.
Samtliga politiska partier som fanns representerade i Lysekils fullmäktige deltog.
(SD och FP hamnade av någon anledning bredvid varandra längst ut på vänsterkanten.
– Vi började prata med varandra, eftersom vi hamnade bredvid varandra. Jag får säga att det var två vitklädda och väldigt trevliga karlar att ha bredvid sig. Jag har inga problem med att tala med vem som helst, bara man visar respekt för varandra som människor, säger Ann-Charlotte Strömwall.
(FP) tar avstånd mot (SD)
Hon understryker att (FP) har tydligt tagit avstånd från allt samarbete med (SD), både lokalt och nationellt och det tycker hon att fler partier i Lysekil borde göra.
– Vi var rörande överens om en enda sak, nämligen att Lysekilspartiet och Miljöpartiet tog alldeles för stor plats vid debatten, då de av någon anledning stod närmast mikrofonen. Annars var det ett toppenarrangemang rakt igenom, säger Ann-Charlotte Strömwall.
Hon fortsätter:
– Jag har alltid med mig fishermans friend och alvedon i handväskan och jag frågade om någon av dem ville ha, jag minns att en av herrarna med stor tacksamhet tog en alvedon för sin ischias.
”(SD) ringde efter valet”
Heikki Klaavuniemi och Christoffer Zakariasson ville väldigt gärna fortsätta sin trevliga personligt kontakt de fick med Strömwall efter valet för att prata politik.
– De frågade om de kan ringa mig efter valet. Jag svarade att de får gärna ringa, men gäller det politik så är det fler än jag som bestämmer. Jag hänvisade dem till Lars Björneld, berättar Ann-Charlotte Strömwall.
Christoffer Zakariasson ringde upp Lars Björneld.
– Han var ganska kort i tonen, men hänvisade mig vidare till Lars T Hansson. Jag ringde upp honom, men han tyckte inte att det alls var intressant med ett samarbete, men han stängde heller inga dörrar, utan hade en trevlig samtalston, säger Christoffer Zakariasson.
– Vi har därefter inte pratat med varandra, utan de partier vi har träffat är Lysekilspartiet, Miljöpartiet och Kristdemokraterna vid ett möte, där vi var inbjudna till Vuxenskolans lokaler på Kungsgatan. Dessutom har jag ringt Jan-Olof Johansson, men det har inte resulterat i någonting och sedan har vi träffat (FP) vid politikerkvällen på Villa Bro och sedan ringt Lars Björneld och Lars T Hansson. De enda partier som vi inte har talat med är (V) och (KP).
q Har det varit tal om någon form av samarbete, t.ex. valteknisk samverkan eller samarbete av annan karaktär som inte syns utåt med Folkpartiet?
– Nej, det har det inte. Vi har inte alls kommit så långt i våra samtal, utan det har stannat med ett telefonsamtal med först Björneld och sedan Hansson, avslutar Christoffer Zakariasson.
(LP.nu) har ej tagit avstånd
Hittills är det bara det lokala uppstickarpartet Lysekilspartiet, som fått 7 mandat i fullmäktige, som inte har tagit tydligt avstånd från (SD):s ideologi.
Det finns flera medlemmar som anser att Lysekilspartiet borde göra det, medan andra tycker att man ska respektera valresultatet och samarbeta med alla goda krafter som vill kommunens bästa under parollen ”alla väljare är lika mycket värda”.
Något samarbete mellan de båda partierna uppges inte vara aktuellt, utan deras uppmärksammade möte handlade om att lyssna av varandra. Både (SD) och (KD) har tydligt tagit avstånd från (SD) när deras möte i Lysekil blev officiellt.
(SD) är tredje
största partiet
Sverigedemokraterna är kommunens och Sveriges tredje största parti. På nationell nivå saknar (SD) samarbetspartners. Frågan är vilket inflytande (SD) får i Lysekil? Helt klart fick deras röster avgörande betydelse vid valet av 2-e vice ordförande i fullmäktige, då moderaten Richard Åkerman valdes framför Ulrika Häller Lundbäck (KD). Om vänstern inte hade röstat blankt utan stött någon av huvudkandidaterna till ordförandeposten, så hade mycket väl Fredrik Lundkvist (LP.nu) kunnat bli vald till ordförande i stället för Sven-Gunnar Gunnarsson (S) och då hade (LP.nu) och deras samarbetspartners (MP) och (KD) fått ordförandeposten som har utslagsröst vid voteringar.
Bäst för Lysekil?
Frågan är vad som är bäst för Lysekil? (S) och (LP.nu) har båda 7 mandat av 31 totalt. (LP.nu) har allierat sig med (MP) och (KD) och fått ihop 10 mandat, medan (S) som vill styra i minoritet söker en valteknisk samverkan med (M), (FP) och (C), vilket ger 14 mandat.
Under tiden som maktspelet pågår njuter (SD) av uppmärksamheten partiet får i media.
– Det känns bra, vi tycker att Lysekilsposten har speglat verkligheten bakom de politiska förhandlingarna mycket bra och vi kör alltid med öppna kort, avslutar Christoffer Zakariasson.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv