”Vi avstår gärna från att delta i maktfrågor”

Nedlagda röster från (V) och (KP) ett troligt alternativ i fullmäktige i frågan om omval av presidier – ”Kan tänka oss att rösta bort (M) från ledningen”

2015-12-04 Omval av presidier och styrelser, eller inte.
– Jag har sagt det åtskilliga gånger, det är ett maktspel från båda blocken, inte minst ynkligt är de så kallade samverkande partiernas agerande, säger Yngve Berlin, Kommunistiska Partiet.

På kommande fullmäktigemöte ska ledamöterna ta ställning till om det ska bli omval i nämnder och styrelser. Sett till att styret, eller de samverkande partierna som man också kallar sig, inte vann gehör för sin budget så kan utgången verka given. Men så är det inte.

– Vi i (KP) kan tänka oss att rösta bort moderater från ledningen i nämnder, på idépolitiska grunder, eftersom (M) inte stödjer anslagen till nämnderna. I övrigt blir det förmodligen blanka lappar, inget annat är moraliskt möjligt, säger Yngve Berlin.

Läs mer i Lysekilsposten eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv