Våldtäktdömd man får inte resning i högsta domstolen

Hovrättens fängelsedom mot man i 50-årsåldern står fast

2019-09-18 En man i 50-årsåldern dömdes i hovrätten till 3,5 års fängelse för våldtäkt mot barn, ett brott som ägt rum på ett ungdomshem i Fyrbodal, där han arbetade 2017. Mannen har överklagat domen till Högsta domstolen, men får inte prövningstillstånd, då inga nya uppgifter har tillkommit i ärendet.

Hovrätten ändrade domen vid Vänersborgs tingsrätt från noveber 2018 på så sätt att hovrätten dömer mannen för ett flertal fall av våldtäkt mot barn under perioden den l juli 2017 till den 23 juli 2017 och bestämde påföljden till 3,5 års fängelse. I åtalet yrkade åklagare att mannen även skulle dömas för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning.
Mannen ska även betala skadestånd till flickan på 85.000 kronor. Staten ska stå för kostnaden för försvararen och målsägandebiträdet.

Meddelar inte prövningstillstånd

Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Hovrättens avgörande står därmed fast. För att Högsta domstolen ska pröva ett överklagande av detta slag krävs prövningstillstånd. Prövningstillstånd får meddelas om det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av Högsta domstolen. Därutöver får prövningstillstånd meddelas i undantagsfall, nämligen när det finns synnerliga skäl för en prövning i Högsta domstolen. Högsta domstolen har gått igenom materialet. Det har inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv