Utökat pandemistöd till kulturen i regionen

2021-11-14 Statens kulturråd har beslutat att utöka den tillfälliga förstärkningen av kultursamverkansmodellen och tilldelar Västra Götalandsregionen 5,3 miljoner kronor för 2021 för att mildra pandemins negativa effekter.

Regionstyrelsen beslutar att fördela pengarna till kulturnämnden. Sammanlagt innebär det en förstärkning under 2021 på sammanlagt 44 miljoner kronor.
Under pandemin har Statens kulturråd betalat ut krisstöd för kulturverksamhet till regionerna för att mildra pandemins effekter. I Västra Götaland har ett 30-tal organisationer fått stöd, både verksamheter som ägs av VGR som Förvaltningen för kulturutveckling, Film i Väst, Regionteater Väst, Göteborgs Symfoniker och GöteborgsOperan och verksamheter som ägs av andra till exempel museer, scenkonstinstitutioner och föreningsarkiv.
Under 2020 fördelade VGR drygt 36 miljoner kronor av de statliga stöden till kulturverksamheter. Totalt blir det 80 miljoner kronor som de regionala verksamheterna inom samverkansmodellen tagit del av för att mildra pandemins negativa effekter.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv