Under somrarna 2014 och 2015 körde Västra Götalandsregionen persontågstrafik på Lysekilsbanan. Frågan är om det blir någon mer person- eller godstrafik på Lysekilsbanan. Trafikverkets huvudspår är att dra in underhållet på banan, som ett första steg mot nedläggning.

Trafikverket vill upphöra med underhållet på Lysekilsbanan

Frågan går på remiss både internt och externt

2017-05-26 Trafikverket har nu tagit ytterligare ett steg i riktning mot ett beslut att upphöra med underhållet av Lysekilsbanan.
Det steg som Trafikverket nu tar innebär att man går ut med ärendet på remiss, först internt och sedan externt ut till andra organisationer, bland andra Lysekils kommun.
Nyligen hölls ett möte i Lysekil där företrädare för Trafikverket och Lysekils kommun träffades.

Frågan om eventuellt fortsatt trafik på Lysekilsbanan har diskuterats under ett antal år. För några år sedan uppvaktades Trafikverkets generaldirektör av företrädare från Lysekil, där ett antal olika förslag presenterades för att försöka få igång trafik på Lysekilsbanan och därmed rädda den från nedläggning…

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv