Tomtköregler i Sotenäs remitteras till partierna

2016-02-03 Revidering av Regler för Sotenäs kommuns tomtkö för permanentboende var ett ärende på sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Sotenäs.

Kommunfullmäktige fastställde tomtköregler för permanentboende 2011. Reglerna ska uppdateras inför varje ny mandatperiod.

Sotenäs  är en attraktiv kustkommun och intresset att vara  fritidsboende i kommunen är stort. Kommunens  målsättning  är att bibehålla ett levande samhälle  året runt. Ett sätt att uppnå detta är att  sälja tomter för…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv