Svinesundsbron ska repareras under fyra somrar framåt

2019-05-23 För att säkerställa livslängden och minska risken för akuta fel kommer Trafikverket att utföra underhållsarbeten på Svinesundsbron på sommarhalvåret under fyra års tid.

Bland annat kommer Trafikverket att reparera målningsskador på tvärbalkar, måla om kantbalkar och reparera betongskador. Byggstart är planerad till 24 juni 2019. Den första etappen kommer att avslutas i november och alla etapper är klara hösten 2022. Två körfält i varje riktning kommer vara öppna under arbetets gång. På det sättet kommer restiden inte att öka nämnvärt. För allas säkerhet sänks däremot hastigheten över bron från 90 km/tim till 60 km/tim. Arbetena på bron kommer att utföras sju dagar i veckan med långa arbetspass och det kan medföra en del buller. Trafikverkets entreprenör kommer dock inte att överstiga kommunernas krav på bullernivåer. Allt material från till exempel blästring samlas upp och kommer inte att påverka omgivningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv