Stabsläge utlöst i NU-sjukvården

2022-05-04 På grund av flera samverkande orsaker är det just nu ett mycket högt tryck på sjukhuset, både på akuten och vårdavdelningar. För att mobilisera fler resurser och förkorta beslutsvägarna utlöste därför sjukhusledningen tisdagen den 3 maj stabsläge i NU-sjukvården.  

Flera avdelningar inom såväl medicinområdet, ortopedi, kirurgi, kvinnosjukvård som barn- och ungdomssjukvård har för närvarande ett mycket ansträngt vårdplatsläge, med överbeläggningar som följd. Det är också längre väntetider på akutmottagningen, av flera skäl.

– Det är en olycklig kombination av flera orsaker som gör att vi tvingats gå upp i stab, säger sjukhusdirektör Björn Järbur. Sjukhusvård är ett komplicerat system, med små marginaler, och det som stoppar upp på ett ställe kan ge flera oönskade effekter på flera andra ställen.

Bakomliggande orsaker:

  • Överbeläggningar påverkas av ett högre inflöde av patienter på akuten än normalt de två senaste veckorna
  • Antalet disponibla vårdplatser är lägre än önskvärt beroende på svårigheter att rekrytera medarbetare till slutenvården.
  • Överbeläggningar på avdelningarna medför att patienter bli kvar på akuten, utan att kunna skrivas in på sjukhuset, och det kan ge ännu längre väntetider på akuten.
  • Utskrivningsklara patienter gör att överbeläggningarna på avdelningarna ökar.

Åtgärder på sjukhuset:

För att snabbt komma till rätta med situationen vidtar nu NU-sjukvården flera åtgärder, här är några exempel:

  • Det generella kravet på patientscreening för covid-19, som gällt vid inläggning i slutenvård, samt viss öppenvård (exempelvis operation/endoskopi i narkos) återinförs
  • Avdelningen för utskrivningsklara patienter på avdelning 54, öppnas så fort som möjligt
  • Kontakt tas med Fyrbodals största kommuner för att undersöka möjligheter till fördjupad samverkan
Publicerad:
Nyhetsarkiv