SOS Alarm: Snart dags för en av årets mest hektiska nätter

2024-04-30 Under Valborgskvällen ökar antalet samtal till polisen med 50 procent och antalet vårdsamtal med 35 procent jämfört med en vanlig kväll i Sverige. Statistiken ser olika ut på länsnivå, men allt talar för att det även i år kommer att bli en hektisk natt för SOS Alarms operatörer.

SOS Alarm har ansvarat för Sveriges nödnummer 112 i 50 år. En av de helgdagar som alltid sticker ut i blåljussammanhang är firandet på Valborgsmässoafton. Mellan kl. 18.00 och 04.00 morgonen därpå ökar antalet samtal som kopplas vidare till polis med ca 50 procent jämfört med en genomsnittlig kväll på året. Det blir samtidigt en ökning av vårdärenden med ca 35 procent.

– För oss på SOS Alarm och blåljusfamiljen i övrigt är Valborgsmässoafton en av de mest hektiska kvällarna på året. Framför allt kan vi se en markant ökning framåt kvällen och natten där polis och vårdinsatser efterfrågas, säger Jonas Lind, chef Produktion, SOS Alarm.

Ring inte 112 i onödan

En annan siffra som sticker ut under Valborg är antalet felringningar och bussamtal. Under kvällen blir det återkommande uppemot 45 procent fler samtal till 112 som förkastas till följd av att de helt enkelt inte borde ha ringts. Sett på årsbasis hanterar SOS Alarm ca 4 miljoner samtal varav 1/3 är felringningar.

– Den som är i verklig nöd ska aldrig tveka att ringa oss. Samtidigt är det så att alla som ringer 112 hamnar i samma telefonkö. Ett ”oskyldigt” bussamtal eller en fylleringning kan därför i den andra änden försena att någon får livsviktig hjälp. Sett ur den synvinkeln är felringningar av alla de slag både onödiga och allvarliga, förklarar Douglas Norström, ansvarig för press- och samhällskontakter, SOS Alarm.

Vad gäller brand- och räddningsärenden går det även där att se en liten ökning, men givet att den typen av ärenden ofta är säsongsbetonade går det inte att få fram träffsäkra data i förhållande till årssnittet.

Publicerad:
Nyhetsarkiv