Amerikansk hummer fotograferad i Södra Hamnen, Lysekil, i september 2014. Denna hummerart liknar den vanliga europeiska, men har ofta en mer olivgrön/brun färg. Dessutom finns ytterligare skiljetecken, se bild ovan. Foto: Gabriel Berndtsson

Snart startar hummerfisket

Fiskare uppmanas att rapportera misstänkt amerikansk hummer

2015-09-11 I fjol fångades 19 amerikanska humrar i Gullmarn. Den 21 september inleds årets hummerfiske.
– Vi befarar att det kan bli ett antal amerikanska humrar även denna säsong. Den som får upp en misstänkt amerikansk hummer ber vi kontakta oss på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil, säger Vidar Øresland som bland annat forskar om hummerbestånden vid kusten.

Första fyndet av amerikansk hummer i svenska vatten gjordes 2008. Enligt lag är det förbjudet att förvara levande amerikanska humrar i havet. Anledningen är att denna hummerart räknas som invasiv, den kan sprida sjukdomar och den kan även hybridisera med europeiska hummern.

Man befarar att andelen honor med hybrida ägg kommer att öka. Forskarna vid Havsfiskelaboratoriet arbetar därför med att noggrant kartlägga varje fynd av amerikansk hummer.

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv