Småbåtshamn i Sotenäs behöver utredas mer

2016-06-16 En planerad småbåtshamn inom Ramsvikslandets naturreservat på fastigheten Västra Rörvik har fått nej av Länsstyrelsen. Men Mark- och miljödomstolen, dit ärendet överklagats, anser att frågan inte har utretts tillräckligt och ger därför Länsstyrelsen i uppdrag att fortsätta handläggningen av ärendet.

Det är Nötö Småbåtshamns ekonomiska förening i Västra Frölunda som ansökt hos Länsstyrelsen i Västra Götalands län om dispens från strandskyddsbestämmelserna och från reservatsföreskrifterna för att anlägga en småbåtshamn och utöka befintlig brygga på Västra Rörvik 2:13.

I oktober i fjol avslog Länsstyrelsen föreningens ansökan.

Föreningen har sedan dess…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv