Slopad reklamskatt från 2022

2021-09-02 Regeringen har föreslagit att reklamskatten ska slopas från 2022. För idrottsföreningar skulle förslaget innebära minskade utgifter och minskad administration.

– Det är en fråga som idrottsrörelsen jobbat för att få gehör för i decennier. Ett glädjande förslag som gör att idrottsrörelsens ideella föreningar kan fokusera än mer på idrott och inte på administration och skatt, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.
Skatten betalas idag av många idrottsföreningar för den reklam de har på matchställ, affischer, skyltar och liknande. Från 2020 sänktes reklamskatten, men föreslås slopas helt från 1 januari 2022.
I promemorian förslås att reklamskatten avskaffas genom att lagen om skatt på annonser och reklam upphävs från och med den 1 januari 2022.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv