Skaftöbo JO-anmäler kommunen

2017-05-06 En skaftöbo JO-anmäler socialförvaltningen i Lysekils kommun i ett ärende som handlar om ett testamente.
Skaftöbon menar att socialförvaltningen inte har följt instansordningen och har kraftigt försenat ett sekretessärende.

Anmälaren begärde att av Lysekils kommun få ut ett testamente efter en person som saknade arvsberättigade. Skaftöbon menar att testamentet kan ha kommit till under oklara förhållanden, omständigheter som Allmänna arvsfonden bör informeras om.

Läs mer i papperstidningen eller gå in och teckna en prenumeration och få den digitala tidningen på köpet på:
https://www.lysekilsposten.se/prenumeration/
Det går även att köpa digitala lösnummer på: https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv