Ett fiskeredskap försett med en markeringsboj som flyter upp till ytan (högra bilden) när ett redskap inte tas upp inom en viss förutbestämd tid.

Sensationell uppfinning ska eliminera spökfiske

Testades på Sotenäset vid hummerfiske

2021-12-05 Under årets hummerfiske har Fiskareföreningen Norden testat en uppfinning som gör att borttappade fiskeredskap kan återgå till sina ägare. Produkten betraktas som en sensation för brukare, hav och samhälle.

Varje år försvinner cirka 640 000 ton fiskeredskap i våra hav varje år. Förlorade redskap kan fortsätta att fiska och döda marint liv i många år och dessutom förorena våra hav. Innovationen SeaMe har testats under årets hummerfiske med framgångsrika resultat – med produkten kan nu borttappade fiskeredskap återgå till sina ägare.
Systemet och produkten utvecklas i ett projekt med företaget CMAR AB, som står för själva produkt- och systemutvecklingen, Fiskareföreningen Norden och Sotenäs kommun.
Innovationen av produkten och systemet SeaMe gör att fiskeutrustning inte tappas bort utan kan ingå i ett kretslopp. Under årets hummerfiske har Fiskareföreningen Norden testat produkten och resultatet har varit framgångsrikt. Nu väntar nästa steg i produktutvecklingen så att SeaMe kan ta plats på marknaden. Produkten gör att borttappade fiskeredskap kan komma tillbaka till sina ägare.

Arbetar tillsammans
Vad är SeaMe? När ett fiskeredskap blir förlorat är det ofta svårt att återfinna. CMAR har tagit fram en produkt som hjälper till att lokalisera och bärga förlorade fiskeredskap och nu arbetar CMAR tillsammans med Fiskareföreningen Norden och Sotenäs kommun för att testa och anpassa lösningen till olika redskap.
När ett redskap inte tas upp inom en viss förutbestämd tid flyter en markeringsboj upp till ytan och markerar det förlorade redskapet. Lösningen möjliggör dessutom enkel bärgning av de flesta objekt oavsett storlek och vikt. Med ett helhetstänk för ett friskare hav och hållbart fiske, kan nu befintliga fiskeredskap ingå i ett kretslopp och komma tillbaka till sin ägare om de förlorats. Projektet delfinansieras av Jordbruksverket genom Havs- och fiskeriprogrammet för 2014–2020.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv