Seabased får stororder på vågkraft till Ghana

Ska bygga 375 verk värda över 400 miljoner kronor

2014-12-04 Vågkrafttillverkaren Seabased har fått en order från TC´s Energy för en stor vågkraftpark i Ghana i Västafrika. Kontraktet rör sig om 375 kraftverk till ett värde över 400 miljoner kronor. Detta är företagets första kommersiella order.
– I nuläget vågar vi inte lova några nya arbetstillfällen i Lysekil, men det är sannolikt att det kan bli fler, säger Seabased VD Mats Leijon.

Kontraktet undertecknades den 27 november av styrelseordförande Hans Bernhoff  och VD Mats Leijon från Seabased och Anthony Opoku från TC´s Energy.
Det kontrakt som skrivits under ska granskas och godkännas av den svenska exportkreditnämnden.
Effekten på de 375 kraftverken som ska levereras till Ghana är på sammanlagt 14 megawatt.
Den blivande vågkraftparken är ett första steg i en anläggning som färdigbyggd kan komma att uppgå till 1000 MW.
Seabased räknar med att få en första delbetalning på de beställda vågkraftverken under våren 2015.
– Därefter räknar vi med att vågkraftverken kommer att byggas under cirka 18 till 20 månader, säger Mats Leijon.
Det innebär att de 375 vågkraftverken kan vara färdigbyggda i slutet av 2016.

Lov till 2017
Seabased har tillfälligt bygglov för produktion av vågkraftverk i lokalerna i Norra Hamnen i Lysekil till juni 2017.
Företaget har också i början av 2013 skrivit ett avtal med Lysekils kommun om att få bygga en ny fabrik på Grötö.
– Där ska det fram kapital för att göra de investeringar som krävs, säger Mats Leijon.
Det är i dagsläget osäkert när produktionen flyttas från befintliga lokaler i Norra Hamnen.
Det finns också alternativ att förlägga produktion av vågkraftverk i Ghana.

Verk utanför Smögen
Förutom ordern till Ghana är det aktuellt med produktion av vågkraftverk till demonstrationsanläggningen en halvmil nordväst om Smögen.
– Vi har byggt klart 34 verk i en första etapp, säger Mats Leijon.
I dagarna transporteras en del av dessa till Smögen.
Verken ska testas under realistiska förhållanden på havsbotten utanför Smögen.
Seabased planerar att sätta ut totalt 340 aggregat i demonstrationsanläggningen. Planerna var tidigare att merparten av verken skulle vara klara och utplacerade under 2015, men troligen blir det ett glapp i tiden innan andra etappen påbörjas. Projektet utanför Smögen är ett samarbete mellan Seabased och energiföretaget Fortum.

Ett till Saudiarabien
Även Saudiarabien är intresserat av vågkraftverk från Seabased.
– Vi håller på att bygga ett kraftverk som ska användas av Saudiarabien i ett test, säger Mats Leijon.
Seabased har ett 50-tal anställda vid produktionen i Lysekil. Mats Leijon vågar idag inte lova fler arbetstillfällen, men ser det inte som osannolikt framöver.
– Det kan bli fråga om ned- respektive uppgångar i personalstyrkan beroende på orderingång, säger han.
Seabased är nu inne i en spännande fas både med tester i den blivande demonstrantionsanläggningen utanför Smögen och med kontraktskrivande och förhandlingar i olika länder om leveranser av vågkraftverk.

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv