(SD) inte utfrysta i Lysekils kommun

”Vi har pratat med fem olika partier”

2014-10-22 Sverigedemokraterna är inte utfrysta i Lysekil.
Tvärtom.
I förra veckan kom det fram att Moderaterna bjudit in dem till ett möte. Nu är det officiellt att även Lysekilspartiet gjort samma sak. Även Miljöpartiets och Kristdemokraternas båda toppnamn deltog vid samma möte.
– Vi har även tagit telefonkontakt med socialdemokraterna, men vi har inte haft något formellt möte med dem ännu, säger Christoffer Zackariasson (SD).

Direkt efter valet deklarerade valets stora vinnare Lysekilspartiet klart och tydligt att de kommer att sträva efter att skapa en bred politisk majoritet och att ett samarbete med Socialdemokraterna stod högst på önskelistan.
Valet andra stora vinnare var Sverigedemokraterna, men enligt Lysekilspartiets företrädare var ett samarbete med dem helt uteslutet. Detta ställningstagande gällde även samarbete Kommunistiska Partiet.
(M) medgav först
Före fullmäktiges möte i torsdags kväll stod det klart att Moderaternas förhandlingsgrupp hade träffat Sverigedemokraterna.
– Sverigedemokraterna har betydelse och det är bara att acceptera, för det är väljarnas vilja. Fler partier borde informera sig med (SD). För den sakens skull betyder det inte det att man sympatiserar med deras partiprogram, menar Richard Åkerman (SD).
(SD) gjorde ingen hemlighet av att man samtidigt förde samtal med fler partier, men ville inte avslöja vilka de var.
Slutsatser drogs
Vid fullmäktiges möte kunde de flesta genast dra slutsatser kring hur de olika politiska partierna och grupperingarna hade röstat, trots slutna omröstningar. Det spekulerades vilt på sociala medier vilka som hade röstat blankt och  hur (SD) hade röstat i de olika valen och spekulationerna visade sig stämma.
Sven-Gunnar Gunnarsson (S) ställdes mot Fredrik Lundkvist (lp.nu) och gick segrande ur striden med 14-13 (4 blanka röster).
I valet av andre vice ordförande ställdes Richard Åkerman (M) mot Ulrika Häller Lundbäck (KD). Åkerman gick segrande ur striden med 17-12 (2 blanka röster) och därmed blev det en manlig trojka i fullmäktiges presidium.
Marthin Hermansson (V) valde till slut att offentliggöra via sociala medier att han röstade blankt i valet av ordförande och motiverade samtidigt varför.
Valteknisk samverkan
Till saken hör att (V) och (KP) har två mandat vardera och att partierna har inlett en valteknisk samverkan.
”Jag röstade blankt om ordförandeposten. Motiveringen är att för mig var det helt egalt om det blev Gunnarsson eller Lundqvist som nummer ett. De var helt enkelt likvärdiga för mig. Men eftersom jag ville föryngra KF och även få in en kvinna röstade jag på Ulrika Häller Lundbäck (KD) i valet mot Richard Åkerman. (M) Och hade Ulrika eller Jeanette Jansson ställts mot Sven-Gunnar Gunnarsson hade de fått min röst. I mitt ställningstagande fanns ingen uppgörelse med något parti eller någon person det var helt mitt eget beslut som jag tog därför att jag faktisk hade blivit utsatt för försök att ”köpa” min röst! Vi i (V) har valt att med våra två  röster stå fria från båda ”högerblocken”. V tror att vi på så sätt gör våra väljare mest nöjda. Att låsa oss för ett block eller det andra hade varit förödande! Nu kan vi rösta på bra förslag från båda sidor eller låta bli!
När (V):s ställningstagande blev offentligt framkom det extra tydligt att (SD) hade stöttat Fredrik Lundkvist som ordförande.
”Högst kompetent”
q Vad har du för kommentarer när det gäller Ert ställningstagande i valet av ordförande samt 2-vice ordförande? Är du nöjd med valet av ordförande i fullmäktige?
– Vill helst inte kommentera det. När det gäller valet av 2-e vice ordförande anser jag att Richard Åkerman är högst kompetent, svarar Christoffer Zackariasson.
(SD) berättar dock att de har pratat med fem olika politiska partier.
– Vi har träffat Lysekilspartiet, KD och MP i Vuxenskolans lokaler på Kungsgatan. Vi har även haft ett möte med Moderaterna, berättar Christoffer Zackariasson.

* Kan du berätta mer om mötet med Lysekilspartiet. Var det ett kort eller långt möte? Vem var det som bjöd in till mötet? Vilka deltog?
– Vi blev inbjudna. Det var ett bra möte, varken långt ellet kort. Ledningen för Lysekilspartiet, MP och KD var med. Vi lyssnade av varandra. De hade åsikter om att vi skulle agera på ett speciellt sätt i fullmäktige, men vi lovade inget. Vi kom däremot överens om att inte stänga några dörrar.

* Har ni träffat Socialdemokraterna?
– Socialdemokraterna har inte hört av sig till oss. Däremot har jag själv ringt Jan-Olof Johansson och meddelat att vi inte stänger några dörrar till något parti. Vi har dock inte träffats, svarar Christoffer Zackariasson.
Han vill framhålla att SD inte lokalt lyfter upp invandringsfrågan högst.
– Vi vill ha en levande kommun med en bred politisk majoritet. Vi vill hushålla med våra gemenamma resurser.
Rombrant medger samtal
Ronald Rombrant (LP.nu) medger nu att Lysekilspartiet  haft överläggningar med Sverigedemokraterna.
Erkännandet skedde i lördags via en debattråd på sociala medier.
”Vi har träffats för att lyssna på varann. Vi var inte minst intresserada av att veta hur (SD) har tänkt sig den kommande mandatperioden, vilket deras mål är och så vidare. Det var inget tal om samarbete vare sig allmänt i politiken eller i några sakfrågor. Vi hoppas ju förstås att (SD) kommer att agera på ett ansvarfullt sätt, att de liksom vi vill att kommunen ska ta sig upp ur de gamla hjulspåren. Vi hoppas naturligtvis (SD) ska tycka att Lysekilspartiet står för den politik som är bäst för Lysekils kommun. Att inte lyssna på (SD) kan jag nog tycka vore respektlöst mot (SD) och alla de som har röstat på dem, säger Ronald Rombrant.
Inge Löfgren (MP) var med
Inge Löfgren (MP) har även han varit med och träffat (SD), även om hans parti på riksplanet är noga med att inte föra några politiska samtal med (SD) och släppa in dem i värmen.
– Ja, det stämmer att jag har varit med och pratat med SD. Det var på Rombrants inrådan att vi skulla lyssna av dem och se var de står någonstans politiskt. (SD) har ju fått ett avgörande inflytande politiskt.
* Var det väntat att (SD) skulle stötta Fredrik Lundkvist till ordförandeposten i fullmäktige?
– Ja, det tycker jag nog. (SD) vill också ha förändring i fullmäktige och i Lysekils kommun. Lite mer oväntat var det faktiskt att inte (V) och (KP) stödde socialdemokraternas kandidat. Nu blev det oväntat jämt och det är synd att (S) klamrar sig kvar vid makten till varje pris, avslutar Inge Löfgren.
Drömsits för (SD)
Torsdagen den 30 oktober träffas fullmäktige nästa gång. Då är det val till nämnder och styrelser. (SD) tar sig in i kommunstyrelsen av egen kraft med sina tre mandat.
Det som är spännande är att se om de får hjälp av något annat parti att ta sig in i de mindre nämnderna och styrelserna.
Helt klart har (SD) – som lät sin stol i Lysekils fullmäktige stå tom förra mandatperioden – fått en drömsits inom kommunalpolitiken när inte de övriga blocken kan komma överens.

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv