Västra Götalandsregionen (VGR) har tagit fram en lösning för att möjliggöra resor till och från vården för personer som ej är i behov av ambulanssjukvård och som på grund av misstänkt/bekräftad covid-19-smitta inte kan åka vanlig sjukresa med Västtrafiks servicefordon. Hittills har 200 personer transporterats.

Särskild trafik för patienter med covid-19 – hittills har 200 personer transporterats

2020-04-20 Torsdag den 9 april 2020 beslutade Västra Götalandsregionen (VGR) om en lösning för att möjliggöra resor till och från vården för personer som ej är i behov av ambulanssjukvård och som på grund av misstänkt/bekräftad covid-19-smitta inte kan åka vanlig sjukresa med Västtrafiks servicefordon.

– Vi startade med två bilar på skärtorsdagen, fyra på långfredagen och nu har vi sex bilar att förfoga över. Samarbetet med chaufförerna och SOS Alarm fungerar även det väldigt bra, en positiv anda kring att lösa problem.
– Fram till i dag har vi hanterat över 200 transporter av detta slag vilket avlastat liggande sjuktransporter och ambulanssjukvården, säger Johanna Thörnqvist, tf verksamhetschef Sjukvårdens Larmcentral.

FAKTA: Vilka får åka sittande sjukresa vid misstänkt/bekräftad covid-19-smitta?

Patienter som inte behöver ambulanssjukvård, medicinsk bedömning på plats eller vård under transport eller liggande sjuktransport.
Patienten ska själv kunna ta sig till fordonet.
Patienten ska ha misstanke om covid-19 eller vara bekräftat smittad.

Syftet med beslutad rutin är helt enkelt att säkra transport av denna ”mellangrupp” patienter med misstänkt eller bekräftad covid-19.

– Rutinen rullades ut inför påskhelgen och har därefter skalats upp successivt. Det bygger på ett samarbete mellan Västtrafik, Regionservice, Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sjukvårdens Larmcentral, säger Ann-Sofie Rundberg, chef Vårdsamordning på Koncernkontoret.
Västtrafik som ägs av Västra Götalandsregionen, har avsatt ett tiotal servicefordon av typerna personbil och rullstolsbuss och runt 30 serviceförare till att transportera misstänkt eller bekräftade covid-19-patienter. För att skydda förarna har man satt upp en barriär på insidan av de fordon som används för den här särskilda formen av anropsstyrd trafik.

– Förarna och fordonen är satta till sjukvårdens förfogande som då trafikleder, utrustar och utbildar förarna. Men avtalet är fortfarande mellan Västtrafik och våra upphandlade trafikföretag, säger Åsa Björk, kommunikationsansvarig för anropsstyrd trafik på Västtrafik.

SU Ambulans, ambulanssjukvård och liggande sjuktransport i Storgöteborg, ansvarar för utbildning av förare. De har i dagsläget utbildat 31 förare i hygienrutiner och skyddsutrustning för sittande sjukresor med covid-19-smittade patienter.

– Om behovet ökar har vi möjlighet att utbilda fler personer, säger Mikael Olausson, chef på SU Ambulans.
Sjukvårdens Larmcentral: ”Över 200 genomförda transporter”

Sjukvårdens Larmcentral som i Västra Götalandsregionen sorterar under förvaltningen Regionhälsan, tar emot beställningar av all sjuktransport vilket då även inkluderar denna nya form av beställning.

 

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv