Så ser efterlevnaden av covid-19-lagen ut i Västra Götaland vecka

2021-04-07 Tillsynsarbetet gick med stora kliv in i vecka 13 och passerade samtidigt milstolpen på 1000 tillsynsåtgärder sedan uppdragets start. Fokus fanns såklart på påskhelgen och både konst, tranor och påskeldar tog plats i tillsynsplaneringen.

– Nu har vi genomfört mer än 1000 tillsynsärenden och det fortsätter ticka på i rask takt. Det känns såklart extra roligt när verksamhetsutövarna också är med på banan och tycker att vår tillsyn är till hjälp för dem. Vi måste ju alla bidra för att komma ur den här pandemin och tillsynsarbetet är en viktig pusselbit, säger Lotta Sahlin Skoog, tillsynsstrateg.

Påsken har dominerat mycket utav den tillsyn som genomförts under vecka 13. Bland annat har utskick kring konstrundor och vad som gäller gjorts till flera föreningar. En nyhetstext kring påskeldar och risken för folksamlingar gick ut under skärtorsdagen. I vårt fortsatta arbete i och kring områden som är populära under turistsäsong, har vi besökt verksamheter både längs kusten och runt Hornborgasjön och dess trandans. Flera verksamheter lyfte att de varit oroliga inför kommande turistsäsong och ökande besöksantal och var därför positiva till vår proaktiva strategi att genomföra tillsyn innan turisterna kom.

Utöver påskrelaterade tillsynsinsatser har vi också genomfört tillsyn baserat på smittläge i kommuner och tips som inkommit. Bland annat har vi besökt flera mindre butiker kring torg som kan agera samlingsplatser på flera ställen i Göteborg och även fortsatt vår tillsyn av privata bad och spa-anläggningar. Överlag ser vi fortsatt en god följsamhet gentemot lagstiftning och tillsyn hos verksamhetsutövarna men det kommer fortfarande signaler från verksamheter att allmänheten inte följer de regler och restriktioner som finns.

Du hittar både den nationella och den regionala efterlevnadsrapporten för vecka 13 på vår webbplats

Tillsyn av den tillfälliga covid-19-lagen 

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv