Den ägarlösa tillbyggnaden av Restaurang Rosvik kommer att få stå kvar även över sommaren 2016, i väntan på att en lösning ska komma till stånd.

Rosviks tillbyggnad kvar även denna sommar

Troligtvis kommer en lösning innebära ändring av detaljplanen

2016-04-18 Den numera välbekanta tillbyggnaden av Restaurang Rosvik i Lysekil kommer att få stå kvar även över sommaren 2016.
– Troligtvis kommer en lösning att innebära en ändring av detaljplanen, vilket kan ta tid, säger kommunchef Leif Schöndell.

Tillbyggnaden vid Rosvikstorg har blivit en av de svåraste byggfrågorna någonsin i Lysekil, både för politiker och tjänstemän. Utbyggnaden från början av 90-talet har på senare år visat sig inte ha någon ägare.

I omgångar har tillbyggnaden fått tidsbegränsade bygg-lov, men efter 20 år är det enligt plan- och bygglagen inte längre tillåtet att bevilja tillfälliga bygglov. Sedan 2010 finns inget gällande bygglov och enligt efterforskningar under de senaste två åren vill ingen ta på sig ansvaret som ägare av tillbyggnaden.

Marken den står på är kommunens och det går även fram vatten- och avloppsledningar här.

Förslag har lagts om att en ny detaljplan ska tas fram, men det har hittills stupat på att man inte kunnat komma överens om vem som ska betala för detaljplanearbetet…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv