Kommunfullmäktige tog under torsdagskvällen beslutet att ge valberedningen i uppdrag att förbereda för nyval. Samtidigt togs beslutet att KF:s presidium skulle sondera terrängen för att se om det går att komma fram till en lösning på den politiska låsningen.

Omval snart verklighet i Lysekil

Fullmäktige beslutade att valberedningen skulle förbereda frågan – sker i januari

2015-12-18 Ett omval av presidier nämnder och styrelser kryper allt närmare i Lysekils kommun.
Under torsdagens kommunfullmäktigemöte togs beslut valberedningen ska börja förbereda frågan.

Det var för några veckor sedan som kommunstyrelsen beslutade att ta frågan om omval i nämnder och styrelser vidare till fullmäktige. Under torsdagskvällen behandlades frågan.

Det märktes att omvalsfrågan var kvällens höjdpunkt. Punkt efter punkt på ärendelistan hanterades i en rasande fart. När det väl var dags för punkt tio var alla partier ivriga att framföra sin ståndpunkt.

Det var många som uttryckte sin frustration över den politiska situationen i Lysekil. Vänsterpartiet betonade under mötet att de står ensamma i Lysekilspolitiken. Marthin Hermansson (V) jämförde de två olika grupperingarna inom politiken i Lysekil med två ruttna potatisar.

– Om valet står mellan två ruttna potatisar väljer jag att avstå från att välja någon av dem, sade han.

”Tycker vi tramsar”

Många pekade också på att skillnaderna mellan kommunens två största partier, (S) och (LP), inte är så stora. Man menade att samarbetsproblemen låg på det personliga planet…

Foto: Gabriel Berndtsson

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv