”Om sophämtningen på Kornöarna upphör får vi stänga gästhamnarna”

Föreningar överklagar fullmäktigebeslut till Förvaltningsrätten

2016-01-04 Nu protesterar fritidsboende på Stora Kornö, Lilla Kornö och Gåsö mot de förändringar som ska ske i sophämtningen på öarna.
I ett överklagande till Förvaltningsrätten skriver föreningar på Stora och Lilla Kornö att man tvingas stänga gästhamnar på öarna om sophämtningen upphör.

I och med att ett nytt system för sopsortering införts vid årsskiftet 2015/16 blir det omfattande förändringar för dem som äger fastigheter på Stora Kornö, Lilla Kornö och Gåsö.

Lysekils kommunfullmäktige har i oktober 2015 antagit en ny renhållningsordning. Enligt denna ska sopor sorteras i speciella fyrfackskärl eller i en grön respektive brun tunna. Enligt fullmäktiges beslut ska hanteringen av sopor enligt det gamla systemet upphöra 2017 på de aktuella öarna. Det innebär att de fritidsboende på öarna blir hänvisade till att själva forsla soporna till uppsamlingsplatser på land.

Containers utplacerade

Under många år har containers varit utplacerade på Stora och Lilla Kornö samt på Gåsö. Nackdelen med detta system är att sopor inte sorterats. Avsikten från avfallshanteringsbolaget Rambos sida är hela tiden att öka andelen sopor som sorteras så att de på olika sätt kan återvinnas, när så är möjligt.

I ett överklagande till Förvaltningsrätten vill Lilla Kornö Hamnförening och Föreningen Stora Kornö, genom Robert Lindström, att rätten undanröjer beslutet som tagits i Lysekils kommunfullmäktige.

Föreningarna påpekar att kommunen under våren 2015 inhämtat remissutlåtanden av flera instanser för att få underlag till sitt beslutsfattande.

Föreningarna påpekar i skrivelsen att kommunen är skyldig att organisera insamling och behandling av allt avfall från hushåll. I och med detta beslut uppfyller inte kommunen de krav som kan ställas på den. Att kommunen kräver att varje hushåll ska frakta sitt avfall från sitt hus ner i en båt och in i land är inte rimligt. Särskilt med hänsyn till dem som rent fysiskt är förhindrade att utföra denna uppgift. För dessa personer innebär detta beslut att tiden för vistelser på ön är slut, skriver föreningarna på Kornö till Förvaltningsrätten.

2000 gästande båtar

Föreningarna framhåller också att Kornöarna bidrar till turistnäringen i regionen med närmare 2000 gästande båtar per säsong. Om man räknar med fyra personer per båt motsvarar det…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv