Nya mobila enheter ska underlätta vaccinering

2021-12-03 Västra Götalandsregionen, VGR, intensifierar nu än mer arbetet med riktade insatser i områden med låg vaccinationstäckning. Från nästa vecka kommer nya mobila vaccinationsmottagningar att finnas på torg och mötesplatser.

– Vi öppnar nu fler mobila vaccinationsenheter i områden med låg vaccinatiosgrad. Det kommer att vara mottagningar snom flyttar sig mellan områden och det kommer att vara drop-in. Erbjudandet om att vaccinera sig blir ännu mer synligt, säger Västra Götalandsregionens vaccinationssamordnare Kristine Rygge.

De områden som har lägst vaccinationsgrad i Västra Götaland ligger till stor del i Göteborg. De mobila vaccinationsmottagningarna kommer att finnas i anslutning till torg och andra mötesplatser under december och januari.

Under vecka 47 ökade andelen vaccinerade i Västra Götaland med dos 1 mest i stadsdelen Angered i Göteborg.  Där är andelen vaccinerade nu 59,4 procent bland invånare från 12 år och uppåt. Totalt i länet har nu 83,5 procent av invånare från 12 år och uppåt fått minst en dos vaccin.

Tredje dosen enligt Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning

VGR följer Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning om dos tre. Just nu erbjuds personer över 65 år och viss vårdpersonal inom somatisk slutenvård och på vårdcentraler en tredje dos. Vaccination med dos tre kommer successivt att öppna för fler invånare. Så snart det går kommer VGR att ge besked om när nya grupper kan släppas på.

– Det beror på hur snabbt invånare som är 65 år och äldre vaccinerar sig. Och till dem vill jag säga – vänta inte. Sök tider hos fler än din vårdcentral. Det finns många vaccinatörer med lediga tider eller drop-in, leta bland alla som finns inom räckhåll. Hela listan finns på 1177.se, säger Kristine Rygge.

Fram till och med vecka 47 är 44 procent av Västra Götalands invånare som är 65 år och äldre vaccinerade med tre doser.

Länk: Boka tid för vaccination (vgregion.se)
Länk: Vaccinationstäckning för 3 doser bland personer 65 år och äldre vecka 47 (Folkhälsomyndigheten)

 

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv