Sotenäs planchef Måns Hallén bjuder in till fortsatt dialog kring riksintresset Smögen. Redan har ett antal möten hållits under 2015 och 2016. Snart hålls nästa.

Nu ska det bli ordning bland Smögens kulturkvarter

Förslag till detaljplan ställs ut - planen antas senare i år

2016-04-21 Riksintresset Smögen, kulturvärdena i det unika semestersamhället vid Bohuskusten, och hur man ska ordna en modern detaljplan, har diskuterats inom Sotenäs kommun sen Riksantikvarieämbetet fastställde riksintresset 1987.

Varje gång har det slutat i ingenting. I diskussioner och uppblåsta medieinslag, som upprört såväl medborgare som kommunledning. Skattepengar har gått till kulturutredningar och rapportböcker.
Men med den nya skarpa byggledningen i Sotenäs ska besluten klubbas i december.

– Så kom gärna till nästa dialogmöte den 25 april, hälsar Sotenäs kommuns planchef Måns Hallén.
Hela 2015 fördes samtal med utvalda inbjudna bland sjöbodsägare, näringsidkare och berörda bofasta.

Nye planchefen Måns Halléns strategi ser nu ut att krönas med framgång: till sommarn väntar utställning av detaljplanen, som ska få ordning på…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv