Det blir ett nytt avstamp för skolledarna i Lysekils kommun i “nya” utbildningsförvaltningen. Ann-Charlotte Mellgren Sernemo (samordnare, rektor på högstadiet och sär- och träningsskolan), Hendrik Mattsson (biträdande rektor högstadiet), Åse Andrén Gustafsson (rektor på vuxenskolan, gymnasiet och musikskolan), Tommy Pettersson (rektor på vuxenskolan och gymnasiet), Christer Höglind (biträdande rektor högstadiet och särskolan) och Sven-Olof Lundkvist (samordnare och rektor på gymnasiet).

När två förvaltningar blir en

Rektorerna tror på den nya organisationen – “Blir en tydligare tråd genom hela skolsektorn”

2015-01-29 Två förvaltningar blir en.
Beslutet gäller från första januari men redan i höstas började en ledningsgrupp bestående av rektorer att tillsammans planera för framtiden.
– Nu blir det en tydligare röd tråd genom hela utbildningssektorn. Man lämnar inte över, eller tar över, elever från någon annan förvaltning, säger Tommy Pettersson, rektor på vuxenskolan och gymnasiet.

Bildningsnämnden i Lysekil slås ihop med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och blir utbildningsnämnden. Två förvaltningar blir en och en ledningsgrupp bestående av rektorer är bildad. Hur organisationen ska se ut är inte helt klart. Men det är nuvarande förvaltningschefen för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Pia Alhäll, som även får ta över huvudansvaret för låg-, mellan- och högstadiet, sär- och träningsskolan, musikskolan, pedagogisk omsorg och förskoleverksamheten.

Turbulenta år

De senaste åren i utbildningssektorn har varit en turbulent tid med rubriker som handlat om höga gymnasiekostnader, brutet avtal med Sotenäs och flera rektorsavhopp i grundskolan. Förvaltningschefer har avlöst varandra på löpande band. Dessutom har elevernas resultatet dippat betänkligt i grundskolan.

– Jag tror det finns flera anledningar till det sämre resultatet. Men en är den osthyvelprincip med besparingar som skett de senaste åren. Vi höll uppe resultatet länge, men till slut kommer man till en gräns när det inte går längre, hur duktiga pedagoger vi än har. Andra orsaker är att fler barn har andra modersmål än svenska. Dessutom har det varit för många avhopp på olika nivåer för att kunna få en bra kontinuitet i verksamheten, säger Ann-Charlotte Mellgren Sernemo.

Gränser suddas ut

Nu hoppas och tror den nya arbetsgruppen att tiden för avhopp och dippande resultat ska vara över. Man ser sammanslagningen mellan nämnderna som ett avstamp för mer samverkan, effektivare organisation, samtidigt som stödet för rektorerna blir bättre i och med att gränserna mellan förvaltningarna suddas ut.

– Förvaltningen har dess-utom redan gjort en förstärkning på rektorssidan, säger Ann-Charlotte Mellgren Sernemo.

Tryggare arbetsmiljö

Andra gränser som också blir historia är pedagogernas.

– Som elev kan du möta samma lärare i grundskolan, som du senare möter på gymnasiet och även på vuxenskolan, säger Sven-Olof Lundkvist, rektor på Gullmarsgymnasiet.

Gruppen tror också att pedagogerna kommer att uppleva en tryggare arbetsmiljö i den nya och bredare organisationen.
– Vi tror även att kulmen med avhopp är nådd. Känslan vi har är att vi nu är ett gäng som ser långsiktigt och att vi är en grupp som verkligen vill vara med framöver, säger Ann-Charlotte Mellgren Sernemo.

Positiv energi

Hendrik Mattsson, biträdande rektor på högstadiet, är senaste tillskottet på rektorsnivå. Han har tidigare tackat nej till att ta steget upp.

– Tidigare har det helt enkelt inte känts rätt. Jag såg vilken arbetssituation rektorer på olika nivåer hade och det var inget som lockade. Nu upplever jag det som att den positiva energin är tillbaka, rektorer kan hjälpa varandra på ett helt annat sätt och jag tror starkt på den här ledningen, säger Hendrik Mattsson.

Organisationen är inte helt spikad. Men i dagsläget så har förvaltningschef Pia Alhäll tre samordnare under sig. Det är Ann-Charlotte Mellgren Sernemo, Sven-Olof Lundkvist och Ulrika Johansson. Dessa ska agera som ett filter för förvaltningschefen.

– Det är en stor organisation och det är inte meningen att alla frågor ska upp till förvaltningschefen, säger Sven-Olof Lundkvist.

Känna stolthet

När utbildningsnämnden samlar hela skolsektorn under ett och samma paraply ska en av de stora vinsterna finnas i samordning och stöttning pedagogerna emellan, från förskolan till gymnasiet och vuxenskolan.

Det är en stor organisation som hamnar under utbildningsnämnden. Rektorerna som redan har startat upp samarbetet utstrålar framtidshopp. Men man inser också att det kommer att krävas en del problemlösningar, inte minst i början av perioden.

– Sedan finns det en ytterligare en knepig utmaning som vi verkligen vill klara av, det är att få Lysekilsborna att känna stolthet över hela vår utbildningssektor, avslutar Sven-Olof Lundqvist.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv