”Mycket glädjande att Preem fortsätter investera”

2016-05-18 – Det är mycket glädjande att Preem vill fortsätta att investera och utvecklas i Lysekil. Många arbetstillfällen tryggas inför framtiden vilket genom behovet av kompetent arbetskraft bidrar till utvecklingen av hela Lysekils kommun.
Det säger Lysekils kommunalråd Jan-Olof Johansson (S) i en kommentar till Preems planer på att i samarbete med ett amerikanskt företag bygga en så kallad hydrocracker.
Samråd hålls på Preemraff

Inom kort kommer Preem att anordna samråd om den planerade utbyggnaden av hydrocracker.

Ännu så länge är planeringen i ett tidigt skede vilket innebär att detaljer kring teknik och lokalisering inte är klara.
En ny processanläggning kommer att byggas, där de största molekylerna i råolja sönderdelas till mindre under närvaro av vätgas.
I den centrala processen ingår även anläggningar för tillverkning av vätgas och hantering och utlastning av svavel.
Projektet omfattar även lagertankar, kylvatten, kaj, ny väg till produkthamnen i Sjöbol m.m.
Verksamheten kommer att placeras inom gällande detaljplan för Preemraff Lysekil.
MKB tas fram
Tillstånd kommer att sökas enligt miljöbalken för utökad verksamhet.
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer att tas fram. Den ska bland annat innehålla en teknisk beskrivning om lokalisering, processer och produktionsenheter, utsläpp till luft och vatten, energianvändning,  buller, damning och lukt, avfall och avfallshantering samt deponiverksamhet. En beskrivning ska också göras av hur boende-, kultur- och fritidsmiljö påverkas av projektet, liksom effekterna på människors hälsa.
Samrådet om hydrocracker-projektet kommer att hållas den 8 juni på Preemraff Lysekil.

Som LP berättade i måndags planerar Preem sin största satsning hittills vid Preemraff Lysekil. Investeringen i raffinaderiet vid Brofjorden handlar om att i samarbete med ett amerikanskt bolag bygga en anläggning som kan uppgradera tjockolja till svavelfri bensin och diesel. Det är ett projekt som kan röra sig om uppemot tio miljarder kronor och ge 1500 jobb under byggtiden samt därefter 150 permanenta jobb.

Stor omställning
– Det nya svaveldirektivet innebär en stor omställningsprocess för många europeiska raffinaderier och det är glädjande att Preem vill göra en så pass stor satsning i Lysekil. Preemraff är ett av de mest effektiva och miljöanpassade raffinaderierna i Europa så det känns det rätt om denna satsning görs här, säger Jan-Olof Johansson.
Nu påbörjar Preem processen att ansöka om nödvändiga miljötillstånd och att anordna samråd med myndigheter och allmänheten om de nya planerna. En projektgrupp tillsätts som enbart arbetar med hydrocracker-projektet. Från beslut i Preems styrelse att satsa på projektet till färdig anläggning räknar Preem med att det kommer att ta cirka tre år.
Tidigast år 2022 kan den nya anläggningen stå klar.

Läs mer i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Nyhetsarkiv