”Lysekilsbanan behöver vara kvar”

MP reserverade sig mot kommunstyrelsens beslut

2022-09-07 Miljöpartiet i Lysekil anser att Lysekils kommun behöver ha kvar Lysekilsbanan och att Trafikverket bör se till att restaurera den till sådant skick att den kan användas effektivt både för persontrafik och godstransporter.
Partiet reserverade sig när frågan var uppe i kommunstyrelsen i förra veckan.

Trafikverket har skickat ut förfrågan till ett antal myndigheter m.m. om vilket behov de ser av Lysekilsbanan i framtiden.
Lysekils kommun är en av remissinstanserna. När ärendet togs upp i kommunstyrelsen antog majoriteten den tjänsteskrivelse som tagits fram. Skrivelsen framhåller att banan inte kan ligga i nuvarande skick för att eventuellt i framtiden tas i bruk med små medel. Dagens skick på Lysekilsbanan gör att banan dels saknar möjlighet till nyttjande, dels utgör ett mycket stort hinder för kommunens utveckling. Den mark som bansträckningen tar i anspråk skulle kunna nyttjas som en led för vandring, cykling mm genom hela kommunen. Den mark som tas i anspråk i Lysekils och Brastads tätort skulle kunna användas för en för kommunen mycket betydelsefull stads/tätortsutveckling, framhålls i tjänsteskrivelsen.

Miljöpartiet reserverade sig mot beslutet. Så här lyder deras reservation:
”Miljöpartiet de gröna i Lysekils ståndpunkt är att Lysekils kommun behöver ha kvar tågbanan och att Trafikverket bör se till att restaurera den till sådant skick att den kan användas effektivt både för persontrafik och godstransporter. Det vore kapitalförstöring både att lägga ner den och ta bort den helt, och att inte utnyttja den till fullo även i fredstid när Försvarsmakten nu uttryckt en önskan om att ha den kvar i händelse av krig.
En fungerande Lysekilsbana utgör en helt central del i kommunens omställning till ett fossilfritt samhälle. Banan skapar förutsättning för utveckling av en hållbar infrastruktur avseende både persontrafik och godstransporter i kommunen, regionen och Sverige och är viktig för utvecklingen av hamnområdet i Lysekil. Hamnen har även strategisk betydelse för Sverige vilket Försvarsmakten har påpekat. Framtidens klimatsmarta transporter måste vara elektrifierade och knyta an till sjöfart. Alla förutsättningar för detta finns just i Lysekil.”

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Anderssonthomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv