Fridhem badplats ligger 495 meter bort från en potentiell föroreningskälla, som klassas som riskklass ett. Foto: Anna-Maria Holmgren

Lysekilsbad kan vara förorenade

Ligger i närheten av potentiellt förorenade områden.

2015-07-23 En ny granskning som SVT Nyheter har gjort visar att minst 200 badplatser runt om i landet ligger i anslutning till områden som kan vara förorenade. Flera av badplatserna i Lysekil ligger nära platser som pekas ut som riskområden.
Badplatser i Lysekil och Sotenäs som ligger nära objekt med hög riskklass.

– Fridhem (Riskklass ett)
– Pinneviksbadet
– Kallbadhuset
–  Valbodalen
– Långevik
– Bovallstrand
– Grundsunds badplats
– Galleberget
– Govik
– Holma
– Röe Sandvik
– Vrångebäck
– Råggårdsviks badplats
– Stockevik och Rödbergsvik på Skaftö

SVT Nyheter har samkört ett register av Sveriges drygt 2 700 badplatser med länsstyrelsernas register över potentiellt förorenade platser. Granskningen visar att runt 200 badplatser ligger bara några hundra meter från områden som har de två högsta riskklasserna. Det betyder att platserna anses utgöra en hög eller mycket hög risk för människors hälsa och miljön.
Alla kommuner är skyldiga att varje år ta prover på badplatsernas vattenkvalité och rapportera till Havs- och vattenmyndigheten (Hav).

Mäter inte miljögifter

Många av kommunernas provtagning visar bara om det finns tarmbakterier i vattnet, alltså risken att bli magsjuk. Ingenting om miljögifter. Inte ens i badvatten som ligger nära kända platser för dumpade gifter behöver man mäta något annat än bakterier. I många fall vet man alltså inte om det finns till exempel tungmetaller i vattnet, rapporterar SVT Nyheter.
I Lysekil, Sotenäs och Munkedal mäts bara om det finns bakterier i vattnet – inte miljögifter. Bland andra Pinneviksbadet, Kallbadhuset och Valbodalen ligger nära platser, som enligt Länsstyrelsen, utgör en riskklass två. Det betyder stor risk för människors hälsa och miljön. Området nära badplatsen vid Fridhem är klassat som riskklass ett, vilket betyder mycket stor risk för människors hälsa och miljö.

”Risken förmodligen ganska liten”

Men Bertil Håkansson, chef för miljöövervakningsenheten på Havs- och vattenmyndigheten (Hav), tror inte att badgästerna borde vara oroliga.
– Risken är förmodligen ganska liten. Men man kan inte säga säkert, säger han till LP.
Per Olsson, miljöchef på miljöenheten för Lysekils, Munkedal och Sotenäs, tror inte heller att det är någon större fara.
– Vi har gjort bedömningen att baden inte ligger tillräckligt nära att det behövs en miljögiftskontroll, säger han.
Bertil Håkansson säger att Hav även kommer att mäta miljögifter i framtiden.
– Det är ett stort projekt där vi måste samarbeta med Länsstyrelsen. Det blir inför nästa sommar, säger Bertil Håkansson.
Även badplatsen i Stockevik och Rödbergsvik, på Skaftö, och badplatsen i Bovallstrand, i Sotenäs, ligger nära förorenade platser.
Per Olsson menar att det nu finns en anledning att göra en kontroll av miljögifter.
– Vi kommer att titta på detta för säkerhetsskull. Det gör vi inför nästa säsong, säger han.
Anna-Maria Holmgren
anna-maria@lysekilsposten.se
0523-66 70 88

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv