Lysekils kommun har reviderat stödprogram för företag under pandemin

2021-03-10 Flera företag är fortsatt hårt drabbade av pandemin och dess konsekvenser.
– Lysekils kommun vill stödja och underlätta för dessa fantastiska företag som håller ut och ställer om, säger Renée Daun, näringslivsutvecklare i Lysekils kommun.

På onsdagen presenterade Lysekils kommun ett reviderat åtgärdsprogram om 10 punkter utifrån rådande omständigheter, som kan komma att justeras ytterligare utifrån nationella direktiv och utvecklingen av pandemin.

 • Betalningsvillkor
  Lysekils kommun ger anstånd på betalningstider för tillsynsavgifter gällande livsmedel, miljö samt tobak och folköl. Fakturor utställda under våren 2021 får förfallodatum 2021-09-30.
 • Debitering alkoholtillsyn
  Lysekils kommun kommer inte debitera företag för alkoholtillsyn under 2021. Tillsyn kommer dock att utföras enligt alkohollagen.
 • Lokala leverantörer kan fakturera 15 dagar netto
  För att hjälpa de lokala företagen med sina kassaflöden och likviditet kan de under 2021 fakturera Lysekils kommun på 15 dagar netto i stället för de vanliga 30 dagarna.
 • Handla lokalt
  Lysekils kommun informerar om vikten av och uppmuntrar sina anställda, som inte är sjuka eller tillhör en riskgrupp, att fortsätta konsumera och handla av de lokala företagen.
 • Mat för avhämtning eller utkörning
  Handla din mat lokalt! I princip alla våra restauranger och matbutiker erbjuder mat för avhämtning och vissa erbjuder även utkörning. En lista på dessa företag finns på www.vastsverige.com/lysekil
 • Lysekils kommun stöttar det lokala näringslivet
  Kommunens medarbetare har under det gångna året på grund av pandemin fått arbeta extra hårt för att upprätthålla samhällsviktig verksamhet och samtidigt lyckats leverera ett bra ekonomiskt utfall. Lysekils kommun önskar därför ge medarbetarna en extra uppmuntran i form av en gåva värde 400 kr och samtidigt åter igen stödja det lokala näringslivet och de näringsidkare som håller Lysekils kommun öppet och levande året runt.
 • Lysekils företagslots guidar dig som företagare
  Lysekils kommun har sedan länge en företagslots. Lysekils kommun vill klargöra att lotsen står till företagens förfogande även i denna situation. Kontakta Renée Daun via e-post eller via kommunens växel (0523-61 30 00) om du behöver hjälp.
 • Uteserveringar och varuexponering
  Företag med ordinarie verksamhetslokaler i Lysekils kommun ges möjlighet att tidigarelägga öppnandet av sina uteserveringar och att kostnadsfritt flytta ut sin verksamhet på stadens gator och torg. Erforderliga polistillstånd krävs fortsatt samt att det åligger näringsidkaren att säkerställa att tillgängligheten/framkomligheten inte påverkas negativt.
 • Lokala kommunala inköp
  För att stötta de lokala företagen uppmanas alla kommunens chefer att handla lokalt i de fall kommunen saknar ramavtal som måste följas och summan underskrider gränsen för direktupphandling.
 • Konferenser
  Konferenser som anordnas av kommunen ska bokas och genomföras inom kommungränsen under 2021.
Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv