”Styrkan ligger i att vi nu har börjat jobba tillsammans, det är just det som ger dynamik och resultat”, säger Hasse Ekbrand, Svensk Handel, som här ses tillsammans med torg-handlaren Eva Norén, Roland Laurent, Företagarna, och Michael Johansson, näringslivschef. Foto: Ahlbin Gustafsson

Lysekils centrum ska bli mer attraktivt

Näringslivsenheten ansöker om 2,6 miljoner från Tillväxtverket

2015-05-06 Att utveckla Lysekils centrum och göra det mer trivsamt för både bofasta och besökare är en fråga som länge haft hög prioritet inom Svensk Handel.
Nu har även Företagarna och NäringslivsCentrum engagerat sig, liksom tjänstemännen på Näringslivsenheten och plan- och utvecklingsenheten.

– Styrkan ligger i att vi nu har börjat jobbba tillsammans, det är just det som ger dynamik och resultat, säger Hasse Ekbrand, Svensk Handel, Roland Laurent, Företagarna, och Michael Johansson, näringslivschef.
När Näringslivsenheten blev engagerade i arbetet med att skapa en mer trivsamt och inbjudande centrumkärna, upptäckte Michael Johansson att det fanns medel att söka från Tillväxtverket.
Ansöker om 2,6 miljoner
– Vi har nyligen skickat in en ansökan om totalt 2,6 miljoner. Medfinansieringen från Tillväxtverket är 50 procent av den totala budgeten. Kommunen går in med drygt två miljoner i arbetstid och sedan har vi företagarföreningarna som går in med cirka 400.000 kronor i arbetstid. Sedan tillkommer en hel del idéell arbetstid från föreningarna, säger Michael Johansson.
– Även om vi redan tidigare har mycket att göra på Näringslivsenheten blir detta ett högprioriterat område för vår del och det är inte bara Näringslivsenheten som är involverade i det här arbetet, utan plan- och utvecklingsenheten är också engagerade. Ska man få till detta på ett bra sätt är det viktigt att alla delar inom kommunen samverkar, menar han.
Svensk Handel har tagit initiativet
Initiativet kommer ursprungligen från Svensk Handel, men när det gäller projektansökan kommer alltså initiativet från Näringslivsenheten.
– Det hela bottnar i att vi länge haft en dialog med handlare, många befinner sig i ett utsatt läge och tycker att samarbetet med Lysekils kommun behöver bli bättre.
I ansökan framgår att projektet engagerar näringsidkare, medborgare, föreningsliv och offentliga aktörer. Arbetet inriktas i dagsläget framförallt på attraktivitet för de som bor, besöker och verkar i kommunen, vilket i sin tur också kan bidra till en mer positiv bild av kommunen utåt.
– Det sägs att centrum är stadens ansikte utåt -idag speglar Lysekils centrum inte de möjligheter och potential staden har med sitt fantastiska läge vid västerhavet. Projektet bygger på engagemang och delaktighet och det mervärde genuin samverkan medför, säger Michael Johansson.

Ny Företagarordförande
Roland Laurent, som är ny ordförande för Företagarna i Lysekil, har också varit en viktig ”spindel i nätet”.
Han är stockholmare från början och har sedan bott i Göteborg under 20 år. För tolv år sedan köpte han ett hus på Gullmarsgatan och blev först sommargäst och sedan fastboende.
Nu har han dock dragit sig tillbaka från ledande befattningar inom näringslivet och har därför tagit på sig uppdraget att bli ordförande för Företagarna  i Lysekil.
– När vi såg att vi kunde söka pengar från Tillväxtverket för centrumutveckling har vi haft ett antal möten inom kommunen, Företagarna, Svensk Handel och NäringslivsCentrum, berättar han.

Läs mer i papperstidningen

 

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv