”Regionen har ett sistahandsansvar som sjukvårdshuvudman vilket innebär att man har ansvar för att erbjuda vård, även om ingen annan aktör är intresserad av att bedriva verksamhet, ex på mindre orter. Från socialdemokraternas sida kan vi dessvärre konstatera att en sådan ambition saknas. Den tycks också saknas från lokala alliansföreträdare som sitter på dubbla stolar i både kommun och i regionen, säger Maria Forsberg (S), ordförande i socialnämnden i Lysekil.

”Alliansföreträdare sitter på dubbla stolar”

Maria Forsberg (S), ordförande i socialnämnden Lysekil, riktar kritik mot (M), (FP), (C) och (KD) i frågan om vårdcentralerna

2015-11-25 Den moderatledda majoriteten i Västra Götalandsregionen vill avveckla fem utav Närhälsans vårdcentraler, bland annat i Brastad.
– Skälet sägs vara olika för olika vårdcentraler, men man vägrar vidta åtgärder för att säkerställa verksamheten, säger Maria Forsberg (S), ordförande i socialnämnden i Lysekil, och Helen Eliasson (S), vice ordförande i regionstyrelsen.

Den blågröna majoriteten i primärvårdsstyrelsen har beslutat att lägga ner fem vårdcentraler på grund av ekonomiska underskott.
De vårdcentraler som berörs ligger i Åmål, Brastad, Viskafors, Åby och Skara.
En av anledningarna till underskotten beror på svårigheten att hitta egna läkare och att man istället tvingas ta till dyrare hyrläkare. Precis som i övriga Sverige och framförallt på landsbygden finns det en brist på specialister i allmänmedicin.
Bristen gör att Närhälsan får dyra hyrläkarkostnader.
För Brastad vårdcentral innebär det att ansvaret för ca 2 400 listade patienter nu överlämnas åt marknaden att garantera fungerande primärvård.
– Det innebär en stor osäkerhet för de mest sjuka och äldre, säger Helen Eliasson och Maria Forsberg.
”Dubbla stolar”
Regionen har ett sistahandsansvar som sjukvårdshuvudman vilket innebär att man har ansvar för att erbjuda vård, även om ingen annan aktör är intresserad av att bedriva verksamhet, ex på mindre orter.
– Från socialdemokraternas sida kan vi dessvärre konstatera att en sådan ambition saknas. Den tycks också saknas från lokala alliansföreträdare som sitter på dubbla stolar i både kommun och i regionen, säger Helen Eliasson och Maria Forsberg.

Läs mer i papperstidningen eller på https://lysekilsposten.buyandread.com/wl/index.htm

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv