Lions skänker tre hjärtstartare till publika anläggningar i Lysekils kommun. Här är Lions representanter Kent Olsson och Stefan Johansson i samspråk med Gullmarsborgs enhetschef Leif Ström. En hjärtartare, av den sort som nu sitter på väggen, kostar 15 000 kronor och ska kunna användas av de flesta personer.

Lions skänker hjärtstartare till publika anläggningar i Lysekil

Det är tack vare välvilliga sponsorer och lott- och kärvköpare som vi i vår tur kan hjälpa”

2015-02-20 Tre hjärtstartare lämnade Lions representanter Stefan Johansson och Kent Olsson över under torsdagen.
På Gullmarsborg tog Leif Ström emot en av dessa, de övriga två ska till de andra kommundelarna, Skaftö och Brastad.

Det är Stefan Johansson, med bakgrund i både ambulans och räddningstjänst, som är inspiratören och den som har tagit initiativet till att tre kommunala publika anläggningar får en hjärtstartare på plats.

Hjärtsäkert Sverige

– Det är ett led i ett Hjärtsäkert Sverige, som Hjärt – och Lungfonden har startat. Jag tycker att det är en bra grej och Lions i Lysekil ville göra sitt på det lokala planet, säger Stefan Johansson.

Därmed är det numer defibrillator, eller hjärtstartare som den populärt kallas, på plats i Gullmarsborg. De övriga två ska finnas i idrottshallarna i Brastad och på Skaftö.

En annan utgång

Tanken med dagens hjärtstartare är att nästan alla ska kunna använda den, då man kan beskriva dem som helautomatiska.

Stefan Johansson har själv varit med på plats, i publika sammanhang där det har gått illa för personer som har drabbats av hjärtstopp.

– Det är ju så att utgången hade kunnat bli helt annorlunda om man då hade haft en hjärtstartare på plats, säger Stefan.

Både Kent Olsson och Stefan Johansson trycker på att det är tack vare sponsorer och personer som köper kärvar, rosor och lotter som man har möjlighet att hjälpa.

– Vi är väldigt tacksamma för detta och det känns kul att i olika sammanhang kunna ge tillbaka, säger Kent Olsson.

Internationellt och lokalt

Förutom internationella insatser som vattenreningsprojekt i Syrien och glasögonprojekt försöker Lions i Lysekil i olika sammanhang att hjälpa till lokalt.

– Bland annat arrangerar vi i april äldredagen där ett hundratal äldre människor bjuds på mat, ett mycket uppskattat inslag. Vi var också med och stöttade Floorhockeyn när de deltog i OS i Sydkorea, säger Kent Olsson.

Leif Ström var nöjd med gåvan från Lions.

– Stefan ringde för någon månad sedan och hörde om vi var intresserade. Det var aldrig någon tvekan och vi är tacksamma att de tänkte på oss, säger Leif Ström.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv