Lättare att få rätt hjälp vid evenemang

2022-05-31 Högsäsongen för evenemang har startat! Ett stort utbud av musik, frilufts­äventyr och andra aktiviteter erbjuds besökare och kommuninvånare.
Cia Säll, destinationsstrateg Lysekils kommun, berättar att det nu har blivit lättare att få rätt hjälp vid evenemang.

Lysekil ska vara en attraktiv plats att vara på – året runt. En viktig del för att stärka den känslan är våra evenemang. Sedan en tid tillbaka arbetar Lysekils kommun på ett nytt sätt för att hjälpa arrangörer av evenemang med råd och stöd. Syftet är att underlätta så att fler vill hitta på saker i Lysekil. Det ska vara tydligt vilken hjälp som finns att få, och de som ansöker om stöd ska behandlas lika. Vi vill också utveckla evenemangen och lyfta fram hållbarhet. Kvalitativa evenemang skapar intäkter till det lokala näringslivet och stärker Lysekils varumärke. Genom att arbeta på ett mer medvetet, konsekvent och långsiktigt sätt kan vi tillsammans skapa ett samhälle som fler vill bo i och besöka.

Evenemangsråd tar emot ansökningarna
Under 2021 startade vi en utredning som nu landat i ett program för evenemang. För kommunens del handlar det om att ha bättre samordning och en tydlig organisation och ansvarsfördelning. Därför har vi startat ett evenemangsråd där olika förvaltningar ingår. Där diskuterar vi de ansökningar som kommit in via ett formulär på hemsidan. Är det en ansökan om större finansiellt bidrag skickar vi det vidare till våra politiker för beslut. Ärendet tas sedan över av en evenemangsgrupp som hanterar de mer praktiska frågorna.

En väg in till kommunen
För arrangörernas del blir det också enklare. Vägen in till kommunen går genom en utsedd person, evenemangslotsen. Alla kan vända sig till kommunen för att få råd inför ett arrangemang, men ekonomiskt stöd beviljas bara till icke vinstdrivande evenemang. Utöver ett rent ekonomiskt bidrag kan kommunen även hjälpa till med praktiskt stöd som toaletter eller avspärrning. Även dessa bidrag har en prislapp som registreras vilket gör att alla kostnader för kommunen blir spårbara i systemet och kan utvärderas.
Osäkerheten kring evenemang har varit stor de senaste åren på grund av pandemin, och det fortsätter påverka hur vi kan arbeta i år. Därför känns det extra roligt att vara i gång och testa ett nytt sätt att arbeta! Nu vill vi tillsammans med er prova systemet så att vi står redo att hjälpa till att göra ännu fler och ännu bättre evenemang nästa år!

Cia Säll, destinationsstrateg Lysekils kommun

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv