Sex lärlingar är till god hjälp för hantverksnäringen på Skaftö. Bakre raden från vänster: byggmästare Marcus Ardstål, Sayed Ali Mosawi, Gustav Kjellsson, Isabelle ”Blom” Olsson, Rafet Ramadani, byggmästare Lars Olsson, Joakim Johansson och Davood Jafari. Foto: Margareta Anderberg

Lärlingar till god hjälp för hantverksnäringen på Skaftö

2016-03-02 Ungdomar ges goda möjligheter till att få jobb, integrationen stärks och dessutom finns en tjej som visar framfötterna i en mansdominerad värld.
Med andra ord är det en riktig solskenshistoria när hantverksnäringen på Skaftö får hjälp av sex lärlingar på Bygg- och anläggningsprogrammet i Lysekil.

På Skaftö pågår många underhållsarbeten, men också nybyggnation. Många av dessa arbeten utförs idag av företag från andra platser, då efterfrågan på hantverkare överstiger det lokala utbudet.

Generationsväxlingar
Inom vissa branscher finns också en förestående generationsväxling, vilket om inget görs medför en än mindre möjlighet att tillgodose dagens efterfrågan.
Så lärlingar på Skaftö är välkommet, här finns jobb och Skaftö är på många sätt en fantastisk miljö att bo och arbeta på.
Byggföretagen på Skaftö som gått med i samarbetsprojektet och tagit emot lärlingar är  Byggare Marcus och Lars Olsson Bygg och fler företag väntas haka på.
Av de sex lärlingarna kommer två av killarna från Afghanistan. En annan lärling som sticker ut är Isabelle Blom som visar framfötter och verkar trivas bra i denna mansdominerade bransch.

Läs mer i papperstidningen eller på https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv