Kustbevakningen drar tillbaka varsel

Neddragningar av personal hade fått konsekvenser även för Lysekil

2014-10-24 När finansminister Magdalena Andersson överlämnade regeringens budgetproposition för 2015 till riksdagen föreslås att Kustbevakningen får utökad budget genom en förstärkning av anslaget.
Kustbevakningen i Lysekil, Strömstad och Skärhamn kan därmed andas ut.

Varslet hade påverkat stationerna i Strömstad, Lysekil och Skärhamn, vilket har oroat regeringen.
Kustbevakningen är viktig vid bevakning av territorialvatten – gränsen och för alla typer av övervakning till sjöss.
Enligt budgetpropositionen får Kustbevakningen en engångstilldelning med 20 miljoner kronor för 2015. För 2016 och framåt får myndigheten en permanent utökning av budgeten med 67 miljoner kronor för att skapa en bättre balans mellan verksamhet och ekonomi.
”Mycket glädjande”
Den permanenta utökningen av budgeten motsvarar cirka 50 procent av det belopp som Kustbevakningen tidigare har äskat. Samtidigt föreslår regeringen i höständringsbudgeten för 2014 en engångstilldelning till Kustbevakningen om 56 miljoner kronor.
− Det är ett mycket glädjande besked som vi idag har fått av regeringen, säger generaldirektör Lena Jönsson.
En utökad budget visar att regeringen även framöver satsar på Kustbevakningen och den viktiga verksamhet för hållbar miljö och säkerhet till sjöss som vi genomför dygnet runt, året om.
”Stor lättnad”
− Den permanenta utökningen av anslaget tillsammans med engångstilldelningarna gör att jag nu med stor lättnad kan dra tillbaka alla varsel och att kuststationerna blir kvar, säger Lena Jönsson.

Publicerad:
Ahlbin Gustafssonahlbin@lysekilsposten.se0523-667081
Nyhetsarkiv