Det är ett gediget arbete som Lysekils kommun har framför sig när det gäller iordningsställande av bryggor och kajer. Både i Havsbadsområdet och på Fiskhamnskajen krävs akuta investeringar i mångmiljonklassen.

Kräver investeringskostnader på mellan 30 och 55 miljoner

Tre alternativ på bordet gällande Fiskhamnskajen – Gullmarskajen blir en senare historia

2016-08-25 Tre förslag har tagits fram om Fiskhamnens framtid.
Kostnaden hamnar enligt beräkningarna på mellan 30 och 55 miljoner, beroende på vilket alternativ man väljer.
Under onsdagen informerades kommunstyrelsens ledningsutskott i ärendet.

När Fiskhamnskajen akut stängdes inför sommaren ställde det till det rejält för berörda verksamheter. Detta har också inneburit kostnader för kommunen i miljonklassen. Kostnader som kommer att öka allt eftersom tiden går. Det uteblivna underhållet ser ut att bli en dyr historia för skattebetalarna och nu ska framtiden stakas ut.

Kaj halva sträckan

Tre alternativ ligger på bordet efter…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.
https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv