Verksamheten i kommunala bolaget Lysekils Hamn AB innefattade tidigare godshantering. (Arkivbild)

Kommunstyrelsen lånar ut vd till avlövat hamnbolag

2021-10-22 I och med att stora delar av den tidigare verksamheten i Lysekils Hamn AB inte finns kvar så utses heller inte någon ny vd i det kommunala bolaget.
I nuläget går administrative chefen Christian Martins in som vd för Lysekils hamn efter Dan Ericsson som slutade tidigare i höst.

Administrative chefen Christian Martins lånas ut som vd till Lysekils Hamn AB. Det kommunala bolaget har numera mycket liten verksamhet.

På senare år har större delen av verksamheten i Lysekils Hamn AB lagts över på andra aktörer. Driften av handelshamnen överläts i augusti 2019 till SDK Shipping och småbåtsavdelningen har tagits över av samhällsbyggnadsförvaltningen. Som ny hamnchef inom nybildade Hamnenheten anställdes Ellinor Jensen, tidigare verksamhetsutvecklare i Lysekils Hamn AB. Den nye hamnchefens uppdrag är att driva hemmahamnar (fasta båtplatser) och gästhamnar samt att utföra en administrativt jobb åt Lysekils Hamn AB, till exempel kontakt med deras kunder.
Efter att Dan Ericsson slutade som vd för den nedkrympta verksamheten i Lysekils Hamn AB har avsikten inte varit att rekrytera någon ny vd, i och med att verksamheten numera är så liten.

Vid senaste sammanträdet i kommunstyrelsen lämnades information om att vd-tjänsten inte är återbesatt.

Lånar ut resurs

Kommunstyrelseförvaltningen lånar istället ut en resurs (administrative chefen) till Lysekils Hamn AB.
Christian Martins förklarar det så här:
– Detta för att upprätthålla vissa administrativa åtaganden som bolaget måste hantera som till exempel löpande praktiska göromål, attest av fakturor, budgetuppföljningar, styrelsesammanträden och liknande.
Christian Martins är anställd på kommunstyrelseförvaltningen och har ingen anställning i Lysekils Hamn AB.
Utlåningen av vd gäller tills vidare, men samtidigt har Christian Martins tillsammans med vd i Lysekils Stadshus AB, tillika kommundirektören, Karolina Samuelsson, fått i uppdrag att se över Lysekils Hamn AB:s verksamhet inför nästa mandatperiod.
Ägarna till Lysekils Hamn AB, Lysekils Stadshus AB, har tidigare beslutat att det kommunala hamnbolaget inte ska ha någon egen personal. Därför är det logiskt att man heller inte rekryterar en ny vd till det alltmer avlövade hamnbolaget, utan lånar den resursen från kommunstyrelseförvaltningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Thomas Andersson, thomas@lysekilsposten.se0523-667084
Annons
Nyhetsarkiv