Kommunerna kan göra mer för att hejda smittan

2021-04-13 Antalet bekräftade fall av Covid-19 ökar i Sverige, enligt Folkhälsomyndigheten. I en Novusundersökning beställd av fackförbundet Akavia går det samtidigt att se att kommunerna är de som går framåt när det gäller efterlevnad av Folkhälsomyndighetens råd. Men fortfarande ligger arbetsgivarna inom kommunerna långt efter näringslivet och staten.

Folkhälsomyndighetens veckorapport visar att antalet nyinlagda på sjukhus och på IVA ökar och att det under vecka 13 rapporterades 38 400 fall av Covid-19.

– Det är en oroande utveckling, som vi måste ta på allvar. Näringslivet var snabba ut med att ställa om till att låta personalen arbeta hemifrån. Kommunerna var trögare och nu behöver de hitta möjligheter för att i högre grad efterleva de rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten ger, säger Lee Wermelin, ordförande i Akavia.

Akavia lät undersökningsföretaget Novus genomföra intervjuer av drygt 1 000 akademiker och tjänstemän såväl i höstas som nu i år för att jämföra hur väl näringslivet, staten och kommunerna efterlever råden från Folkhälsomyndigheten.

Resultatet från Novusundersökningen visar att kommunerna har tagit många kliv framåt och förbättrat sig, men fortfarande ligger de långt efter näringslivet och staten. Till exempel är det under 60 procent som jobbar hemifrån i kommunerna, medan det inom staten är närmre 90 procent och inom näringslivet 75 procent. Vad gäller om sittplatser på arbetsplatsen har glesats ut uppger cirka 65 procent att så är fallet i kommunerna, och i staten är det även här närmre 90 procent som svarat att det sker och inom näringslivet är siffran över 80 procent.

– I Kronoberg och Norrbotten uppger Folkhälsomyndigheten att antalet nya fall ökade med mer än 30 procent under vecka 13. Arbetsgivarna kan göra mycket mer för att efterleva råden, som att erbjuda flexibla arbetstider eller underlätta för medarbetare att arbeta hemifrån. Vi behöver alla hjälpas åt nu när vaccineringen är i gång och vi snart förhoppningsvis kan möta kollegor igen, säger Lee Wermelin.

Rapporten kring efterlevnaden av råden i kommun, stat och näringsliv finns bifogad.

Fakta:

Novusundersökningarna genomfördes i januari/februari 2021 och september/oktober 2020. Antalet intervjuade var 1 180 personer i år, 1 125 stycken i höstas.

 

Publicerad:
Annons
Nyhetsarkiv