De sista detaljerna är på plats och nu går samverkanspartierna ut med en gemensam programförklaring där man har en samsyn i hur kommunens kommande utmaningar ska lösas. Jan-Olof Johansson (S), Mats Karlsson (M), Lars Björneld (FP) och Christer Hammarqvist (C) presenterade under tisdagen hur partierna kommer att jobba under följande mandatperiod. Gruppens förslag till kommunalrådsposten är Jan-Olof Johansson.

Inte bara valtekniskt samarbete

Samverkanspartierna i Lysekil vill styra ihop – under hela mandatperioden

2014-12-17 En valteknisk samverkan har varit på gång länge.
Men nu tar de fyra partierna, (S), (M), (FP) och (C) det ett steg längre.
– Vi har gemensamt tagit fram en programförklaring för mandatperioden, där vi också har pratat ihop oss om vilket arbetssätt vi ska ha inför olika frågor, säger Christer Hammarqvist (C).

På torsdag har kommunfullmäktige sitt sista möte för året. Allt lutar åt att Jan-Olof Johansson (S) blir vald till kommunalråd och att Ronald Rombrant, Lysekilspartiet, blir oppositionsråd på 75 procent.

– Men det är inget som är helt klart förrän torsdag, eftersom vi är i minoritet, säger Mats Karlsson (M), som för egen del är mycket tveksam till att om han själv är kvar hela mandatperioden.

Fördela poster

Sedan en längre tid tillbaka har det stått klart att de fyra partierna ska ha en valteknisk samverkan när poster i olika nämnder och styrelser ska fördelas. Men det är först nu som de sista bitarna har fallit på plats i det som man kallar ”samverkande partier” och dess programförklaring för 2015-2018.

Under tisdagen kallade man till presskonferens och det var en enad kvartett bestående av, Jan-Olof Johansson, Mats Karlsson, Lars Björneld (FP) och Christer Hammarqvist som förklarade att man nu är överens om de övergripande frågorna den kommande mandatperioden.

– Det är ingen koalition, som jag kanske har kallat det någon gång, men det är en samverkan mellan partierna för att i slutändan ge Lysekil en starkt förbättrad ekonomisk ställning. Med detta kan vi också ta mer långsiktiga beslut, säger Jan-Olof Johansson.

Ekonomin i första rummet

Kvartetten är enig om att det är ekonomin som är prioritet ett. Man har ett överskottsmål som innebär ett plusresultat på 23 miljoner och man vill varje år amortera 10 miljoner kronor. Alla investeringar ska betalas med egna medel.

Listat områden

Samverkanspartierna har listat ett antal områden som man ska samverka inom. Här nämns bland annat ekonomi, styrning och ledning, utbildning och Lysekils kommun som arbetsgivare. Man har även tagit fram gemensamma riktlinjer i frågor som gäller barn och ungdom, vård och omsorg, näringsliv och infrastruktur.

Handla på egen hand

Även i andra frågor kommer gruppen att först eftersträva en samlad syn och beslutsgrund. Programförklaringen ger även partierna möjlighet att handla på egen hand, då man inte har en samsyn. Men samtidigt skriver man i programförklaringen att: ”Respektive parti har inom sin grupp en skyldighet att trygga en enad hållning i kommunfullmäktige”.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv