”Ideella sektorns arbete är viktigt för Sotenäs och dess invånare”

2015-12-12 – När kan en överenskommelse mellan Sotenäs kommun och den idéburna sektorn vara på plats?
Den frågan ställde Tina Ehn till kommunstyrelsens ordförande på fullmäktiges sammanträde.

Tina Ehn:
Till Sotenäs kommun har det den senaste tiden  kommit ett stort antal asylsökande.

Ett stort engagemang bland allmänheten och ideella föreningar har gjort att dessa människor känner sig välkomna  och att de får bekanta sig  med omgivningen och det lokala samhället. Det anordnas språkcafé, kulturaktiviteter och fritidsaktiviteter. Studieförbund, samfund, nätverk och andra föreningar är engagerade för att…

Läs mer i papperstidningen eller på buyandread.

https://www.buyandread.com/next/pub.htm?pub=lysekilsposten

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv