Mnemosynefjäril föds upp på Nordens Ark. Foto: Jimmy Helgesson/Nordens Ark

Hotad fjäril föds upp i Sotenäs

2018-05-31 Mnemosynefjärilen är en av landets mest hotade fjärilar och ytterst få finns idag kvar i vårt land. För att bevara arten föds sedan 2016 mnemosynefjärilar upp på Nordens Ark. Ägg har samlats in från fjärilar i Blekinge och förökats på Nordens Ark

Arten förekommer i områden i Blekinge, Roslagen, Uppland och Medelpad. I Blekinge finns den kvar i ett område vid Ronneby, men antalet fjärilar är mycket litet.
För att säkra artens förekomst sker sedan 2016 uppfödning av mnemosynefjärilar på Nordens Ark.
Ägg har samlats in från fjärilar i Blekinge och förökats på Nordens Ark.
Under vintern har äggen vilat för att i april kläckas som larver. Under några veckor åt larverna sig stora på nunneört innan de förpuppades. I mitten av maj kläcktes så 80talet fjärilar som nu ska para sig och ­lägga nya ägg.
I år har antalet fjärilar i fångenskap blivit så pass många att en första utsättning av larver kunnat ske i Blekinge. Larver har satts ut i ett av delområdena i Blekinge och fjärilar har börjat kläckas.
Förutom uppfödning av mnemosynefjäril jobbar Nordens Ark även med restaurering och anpassat bete, en förutsättning för att områdena inte växer igen.

Publicerad: Uppdaterad:
Annons
Nyhetsarkiv