Björn Johansson och Axel Larsson övar in i det sista.

Högstadieelever bjöd på vårkonsert

Sotenäs satsningar på musik bär frukt

2015-05-27 Snart sommarlov! Sotenäs musikskola har nu vid terminsslutet flera offentliga framträdanden.
Nu sist var det högstadielevernas tur för sitt vårframträdande i en stor konsert som var mycket väl besökt.

Fleming Larsson, Lars Salsborn och Björn Johansson är magistrarna i denna verksamhet, som forskarna brukar framhålla som viktig för andra skolämnen – medan skolpolitikerna allt som oftast brukar avveckla särskild musikundervisning av så kallade budgetskäl…

Läs mer i papperstidningen.

Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv