Nu stoppas hemtjänst för fritidsboende i Sotenäs och Orust

Kommundirektören i Lysekil: "Inte aktuellt just nu"

2020-03-27 Både Sotenäs och Orust trotsar socialtjänstlagen och ger inte hemtjänst till sommargäster som flyr till sina fritidshus i Coronatider.
– Hemtjänsten och vården räcker inte till, säger kommunalrådet Mats Abrahamsson (M) i Sotenäs, som anser att Sverige borde tillämpa samma lagstiftning som införts i Norge.

I Bohuslän mångdubblas befolkningen sommartid. Varje bohuslänsk kustkommun har cirka 4.000 fritidshus eller mer. Som en följd av Corona-utbrottet i storstäderna har fritidshusägarna kommit hit tidigare än vanligt och de flesta bohuskommuner har sett ett kraftigt uppsving av sommargäster den senaste veckorna. Detta märks inte minst på antalet hemtjänstinsatser som redan skjutit i höjden.
Redan i förra veckan fattade Orust kommun beslut om att inte hjälpa till med hemtjänst till sommarboende som inte är folkbokförda i kommunen.
På torsdagen beslöt en enig omsorgsnämnd i Sotenäs samma sak.
– Vi anser att vi befinner oss i ett så speciellt läge, att vi måste fatta ett beslut. Vi vill ingen illa, men vi måste tänka på vår egen befolkning och på vår personal först och främst, säger kommunstyrelsens ordförande Mats Abrahamsson (M) till DN.
Mats Abrahamsson vill att Sverige tillämpar samma lagstiftning som i Norge, där man förbjuder norskarna att åka till sina fritidshus just nu som en av många åtgärder under Corona-pandemin.
Sveriges kommuner och regioner, SKR, har skickat en begäran till regeringen om 14 regeländringar som ska underlätta socialtjänsternas arbeten under coronakrisen.
Bland annat vill man likt hälso- och sjukvården få möjligheten att prioritera i sina insatser så att man kan se till att de grupper med störst behov i kommunen alltid får tillgång till hjälp.
SKR vill också på grund av personalbristen ha möjlighet att riva upp gynnande beslut och få undantag i IVO:s tillsyn och tillståndsplikt, samt att regeringen ska ändra i riksnormen för försörjningsstöd.

Leif Schöndell, kommundirektör i Lysekil, svarar så här på frågan om det pågår liknande diskussioner i Lysekil?

– Något sådant är inte aktuellt i Lysekil för närvarande, men socialförvaltningen följer läget. Vidare pågår arbete nationellt om eventuella ändringar i regelverket. Vi avvaktar vad som kommer ut av detta, säger han.
Ricard Söderberg (S), ordförande i socialnämnden i Lysekil, berättar för LP att även Lysekils kommun har gjort ett inspel till SKR i denna fråga.

– Jag vet att Orust och Sotenäs är två kommuner som har ett betydligt större antal ärenden av detta slag. Vår grundinställning i Lysekil är att vi ska följa lagen, men som Anders Tegnell, statsepidemiolog uttryckte det i en av presskonferenserna den senaste tiden, kan man inte räkna med att andra kommuner kommer att ha möjlighet att hjälpa de som åker till sina feriehus fast man har gynnande beslut i hemkommunen.
– Vi har idag en väl fungerande vård och omsorg i vår kommun med generellt lite högre belastning på våra enheter – det ser lite olika ut på våra enheter – men beroende på hur pandemin utvecklar sig kan vi komma till ett läge i vår kommun så vi tvingas ta liknande beslut som våra grannkommuner. Själva regelverket är något som jag anser är något som måste ses över oavsett om vi har en pandemi eller inte, avslutar Ricard Söderberg.
Publicerad: Uppdaterad:
Nyhetsarkiv